Et nystartet foreldrenettverk var ansvarlig for workshopen. To representanter derfra var på studiebesøk i Oslo i september, og da var FUG vertskap. Midler til prosjektet har de fått gjennom Nordisk Ministerråd.

Til stede på samlingen var både foreldre, lærere, universitetsansatte og folkevalgte fra nasjonalforsamlingen.

Viser til Norge

- Opplæringsloven blir nå revidert. Derfor passer det godt å si fra til myndighetene hva foreldre mener er viktig å få med i loven. Det er mye i den norske opplæringsloven som den latviske foreldreorganisasjonen peker på som gode eksempler, sier Randi Jørgensen. 

Hellevang og Jørgensen høstet positive tilbakemeldinger etter sine to innlegg.

- Selv om vi i Norge har et godt og tydelig lovverk, forsøkte vi å gi et ærlig bilde av hvordan virkeligheten oppleves for mange foreldre. Det ble satt pris på at vi ikke bare fortalte en glanset versjon, sier hun.