Raufoss videregående

- På Raufoss hadde skoleledelsen virkelig forstått hvor viktig det er å få foreldrene med på laget for å få elevene til å fullføre skolen, sier Kjersti Falck i FUG-sekretariatet.

Falck var invitert dit denne uka for å holde foredrag om FUG og verdien av et godt hjem-skole-samarbeid også på videregående.

Her møtte hun en entusiastisk rektor Kjersti Nørstebø og hennes ledergruppe, samt FAU og en elevrådsrepresentant.  Foreldre og skolen var for lengst i gang med et godt og formalisert samarbeid.

Dette er et av få eksempler på formalisert FAU-arbeid i videregående opplæring som FUG kjenner til.

Kjersti Falck

Godt eksempel

-  Jeg ble imponert over hvordan de så på foreldrene som en ressurs og hadde fått formalisert et godt samarbeid. De hadde som mål at alle elever skal bestå og de var opptatt av at foreldre og skole må spille på lag for å oppnå dette, sier Falck.

Se nettsiden til FAU på Raufoss videregående skole

Eksempler på andre videregående skoler som har et godt foreldresamarbeid.

FUG oppfordrer flere videregående skoler til å få etablert et FAU!