Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder
I. Elisabeth Stengen Gundersen på scenen, nærbilde

De to kategoriene som toppet statistikken til FUG i fjor er spørsmål om skolens rådorganer (hva det vil si å ha et verv, mandat, rektors rolle osv) og kategorien organisering (som skoleskyss, undervisning og sammenslåing av klasser og skoler). De sistnevnte er saker som rådsorganene ofte engasjerer seg i.
 
Til sammen har 276 personer kontaktet FUG om om disse temaene i 2013, det vil si 50 % av alle henvendelsene. I 2012 kom det 147 spørsmål i de samme kategoriene, av totalt 373 henvendelser.

- FUG er til for foreldre både med og uten verv i skolen og det er flott at de ringer oss! Men det er likevel foruroligende at ikke denne informasjonen har nådd dem fra skolen. Det er skolen som skal sette foreldrene i stand til å utføre sine verv og til å engasjere seg i skolehverdagen. Det er skolen som er den profesjonelle part, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Paraplyorgan

FUG ønsker å være et paraplyorgan for alle landets foreldre, og henvendelsene bekrefter nettopp denne rollen. Gundersen tror tallet tyder på at skolen og skolens ledelse har en vei å gå når det gjelder å gi opplæring til foreldre som skal påta seg verv, og i forhold til å få ut ren praktisk informasjon om skolens organisering.

- Opplæringsloven er klar i forhold til foreldrenes rolle på skolen. Og rektor sitter på mye informasjon. Men det er viktig at rektor formidler dette videre til foreldrene, sier hun.

Elever rekker opp hender

Dobling om læringsmiljø

På 3. plass av henvendelser til FUG i 2013 kommer spørsmål om læringsmiljø, i alt 86 henvendelser. Dette er en oppgang på 40 saker fra 2012, altså en dobling, og tyder på at foreldre fortsatt opplever problemer med uro, bråk og dårlig ledelse av sine barns klasser.

På 4. plass kommer spørsmål i kategorien vanskelig kommunikasjon med rektor, med 81 saker. Dette er også en markant oppgang fra 2012, med 31 flere saker. Men det har blitt færre saker siste halvår 2013, fra 59 til 29 henvendelser.

Mobbing er på omtrent samme nivå som året før, med 44 saker til FUG i 2013, og 41 i 2012. I 2011 var tallet 64.

– Dette er gledelig, selv om vi ikke tar vårt tall som en sikker indikator på at mobbingen har gått ned. De sakene FUG får vite om er nok dessverre bare toppen av isfjellet, tror Gundersen.

Ta kontakt!

- Vi vet, og rektorene vet, at foreldrene er en helt sentral ressurs for å skape et godt læringsmiljø på skolen, sammen med lærerne. Derfor må skolen også trekke dem aktivt med inn i rådsarbeidet ved å gi dem verktøy og god informasjon, sier Gundersen.

Hun legger til: - FUG kan også bistå med dette gjennom rådgivning, foredrag og mye informasjon på nettsiden www.fug.no. Bruk oss, si fra hvis dere savner noe og fortell samtidig skolen hva dere trenger av opplæring og råd for å bli gode foreldrerepresentanter!