Portrett Elisabeth SG

– Det er positivt at flere lærere ønsker seg, og får, etter- og videreutdanning. Men vi trenger flere lærere pr. elev i skolen for at elevene skal få god og tett nok oppfølging og den tilpassede opplæring de har krav på. FUG ønsker maks 15 elever pr. lærer, sier hun.

FUG er i tillegg bekymret for at mange kommuner ikke prioriterer skolehelsetjenesten når staten overfører midler. – Midler til helsesøstre burde vært økt og øremerket, mener FUG-lederen.

Lavterskel

I en årrekke har FUG understreket at flere helsesøstre er et viktig lavterskeltilbud på skolen. Undersøkelser i vinter viste at en rekke kommuner hadde brukt de sentralt overførte  pengene til helt andre ting enn skolehelsetjeneste.
 
– Elever med psykiske eller fysiske plager kan ikke møtes med et ”av-og-på”tilbud som bare gjelder noen timer eller dager i uka. Fagfolkene må være tilgjengelig hver dag hele uka for at de skal kunne følge opp elever og jobbe forebyggende. For noen elever er dette helt avgjørende for at de fullfører skolen, sier Gundersen.

– Den forrige regjeringens satsing på helsesøster- og skolehelesetjenesten med 180 millioner ekstra, var et skritt i riktig retning. Vi er glade for at denne regjeringen nå har fulgt opp med ytterligere 200 millioner, men vi er skeptisk til at kommunene kan disponere midlene fritt. Vi ser at de ofte går til helt andre formål, sier hun.

Tenåringer med skolefrukt

Skolefrukt

Regjeringen opprettholder kuttet i gratis skolefrukt på ungdomtrinnet med virkning fra i høst.

– Dette er svært skuffende og henger ikke sammen med en økt satsing på bedre folkehelse fra myndighetenes side. Vi mener skolen burde tilby et gratis måltid til alle elever i grunnopplæringen, sier Elisabeth Strengen Gundersen.

– Det er imidlertid postivt at det reviderte budsjettet foreslår 8 millioner i tilskudd til PC`er for elever med lese- og skrivevansker, sier FUG-lederen.

Les mer på Finansdepartementet side om det reviderte budsjettet her.

Les mer om Kommuneproposisjonen 2015 her.