Tenåringsjente tankefull

– Foreldre og hjem er nevnt nesten utelukkende for å forklare skoleresultater. Det står nesten ikke noe om foreldrenes betydning for barns læring, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Både i et skriftlig innspill og i møtet med utvalget ble dette understreket av Gundersen.

– Vi mener det vil styrke skolen om alle foreldre fikk forståelse for hvor viktig det er at de støtter og motiverer sine barn i det daglige, sier Gundersen.

Les FUGs innspill til delutredningen her

Forskning

FUG har valgt å bare kommentere det som er innenfor sitt spesifikke mandat som gjelder foreldremedvirkning og skolens samarbeid med foreldrene.

”Vi mener at dette har stor betydning for elevenes læring i fremtidens skole og bør vektlegges sterkere enn det er gjort i dette utkastet”, skriver FUG, og viser blant annet til forskningen fra Thomas Nordahl og John Hattie.

Far hjelper til med lekser

Støtte og motivere

Blant annet påpeker FUG foreldrenes rett til underveisvurdering av sitt barn for å støtte opp om elevenes mestring og resultater.

Også økt satsing på undervisning i hjem-skole-samarbeid i lærerutdanningen er et punkt FUG har kommentert.

FUG ønsker også å få løftet opp foreldrenes viktige rolle i flere andre avsnitt i delutredningen som under Formål og verdigrunnlag og under Prinsipper for opplæring.

Sjekk Ludvigsen-utvalgets blogg og finn delutredningen her.

Les mer om den viktige foreldrestøtten på vår Foreldreplakat. Den finnes på 18 språk.