Sykling i ring

”Sykle til skolen” heter brosjyren som oppmuntrer til at flere barn bruker sykkel som framkomstmiddel til og fra skolen.

- For oss var det en selvfølge å bli med på denne utgivelsen. FUG mener barn og unge bør være mer fysisk aktive i hverdagen, og ønsker minst 30 minutters fysisk aktivitet på skolen hver dag, i tillegg til den ordinære undervisningen, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Foruten FUG står Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet og Syklistenes Landsforening bak brosjyren som kan lastes ned her.

Den kan også bestilles fra Trygg Trafikks nettbutikk.

Elisabeth Strengen Gundersen - ute i trafikk

Lokale hensyn

Kunnskapsløftet forplikter skolene til sykkelopplæring gjennom kompetansemål i kroppsøvingsfaget etter 4. og 7. trinn. De fleste skoler har regler for når elevene får lov til å sykle til skolen.

- Vi ønsker å formidle at barn kan sykle til skolen før de er i stand til å sykle på egen hånd – ved å sykle sammen med en voksen, skriver de fem utgiverne i brevet som nå går ut.

- Diskusjonen pågår om hvem som skal bestemme aldersgrensen for sykling til skolen – foreldrene eller skolen. Jeg mener dette må variere fra skole til skole på grunn av ulike trafikkforhold. Derfor bør det lages felles retningslinjer ved hver skole som både foreldre og skolen er enige om, sier FUG-lederen.

Slik det er i dag er også skolen ansvarlig for forsikring i tilfelle ulykker på skoleveien.

Se FUGs prinsippnotat om trygg skoleveg og skoleskyss her.

Hør FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen i debatt om aldergrense for sykling i NRKs Her og Nå 13. mai 2014, innslag nr. 11.