Svar

Kartleggingsprøver brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring. Noen er obligatoriske, og noen er frivillig for skolen å bruke. Det er kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter.

Kartleggingsprøvene er et pedagogisk verktøy for læreren for å finne ut hvem som trenger ekstra oppfølging, og hva slags tilpasset opplæring som bør gis. Prøvene kan også avdekke om noen trenger spesialundervisning.

Les mer om dette i Barns rett til tilpasset opplæring