Blomdalen skole
Blomdalen skole

Pilot som instruktør

Det startet med èn 10. klasse. Nå er nesten alle 15 klassene fra 8. til 10. med. Intititativtageren mente at sønnen ikke utnyttet sine evner. Han startet prosjektet i sønnens klasse, og dette har spredt seg. Prosjektet SaFMu - Samarbeid - Fokus - Muligheter - legges inn under FAU på Blomdalen skole. En gruppe på cirka 40 foreldre med representanter for alle klassene som er med, møtes to ganger i året. De gir hverandre ideer og drøfter utviklingen videre.

Jul Halvard Olsen, som satte det hele i gang, er flyver og instruktør. Av alle proskjeter han har drevet med, mener at at dette er det prosjektet med størst potensiale. Det kan virkelig bety en forskjell for hele kull av ungdom.

Strikkhopping, gutt
Strikkhopping

Bedre klassemiljø

Arbeidet er målrettet både faglig og sosialt. Det er frivillig for elevene å delta i prosjektet. Noen av tilbakemeldingene fra de som deltar er:

 • Bedre klassemiljø / bedre samhold
 • Kulere med gode karakterer
 • Mindre uro i klassen
 • Elevene lærte av hverandre
 • Mange elever forbedret karakterene sine
 • Ingen går alene lenger
   

Så hva har foreldrene gjort? De er bevisste på at de ikke er lærere, men på samme måten som de støtter barna sine i forhold til idrett selv om de ikke er trenere, kan de støtte barna sine med skolearbeid. Dette er en arena for foresatte som vil involvere seg inn mot skole, og et arbeid som kan ha store konsekvenser for egne og andres barn.

Elever som jobber i gruppe
Gruppearbeid

Bakgrunn for prosjektet

Foreldrene stilte seg følgende spørsmål:

 • Hvor viktig er valg av videregående skole?
 • Hva er dette valget basert på?
 • Hva kan vi gjøre for at en 15 år gammel gutt eller jente tar et så riktig valg som overhodet mulig, og et valg basert på sitt rette potensiale?

Bakgrunnen er at det er få jobber for de som kun har grunnskole, og dagens situasjon er at 30% ikke fullfører på tre år, og halvparten av disse fullfører ikke. Thomas Nordahl, som er forsker på Høgskolen i Hedmark, sier at "Utdanning har nå en langt større betydning for voksenlivet enn noen gang".

Strikkhopping, jente
Strikkhopping

Ta utfordringen

Foreldrene har arrangert:

 • Studietimer med mat
 • Mattemaraton
 • Mattegrupper
 • Samlinger i grupper før prøver
 • Matte X
 • Sosiale samlinger med klassene
 • Dansetimer
   

Listen kan utvides ut fra foreldres og elevers ønsker. De sosiale samlingene har blant annet vært strikkhopping som vi ser to eksempler på her. At det er lagt så stor vekt på matematikk, er fordi det var der lærere og foreldre så det største behovet. Om foreldre nå ber lærene om å få tilsendt oppgaver de kan trene på, er det aldri noe problem. Samarbeidet mellom alle tre partene i prosjektet har utviklet seg og er helt avgjørende for gode resultat.

SaFMu ved Blomdalen ungdomsskole mener at ideen lett kan kopieres og utvikles ved andre skoler. Om man ønsker mer informasjon, er det mulig å ta kontakt med prosjektleder på  julhols@hotmail.com