Ubah Aden og foreldre

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke fornøyd med at mobbing og krenkelser fortsatt holder seg høyt i skolen. Derfor venter han utålmodig på rapporten fra Djupedalsutvalget med tiltak for et godt skolemiljø med mindre mobbingen. Den kommer  til påske.

- Vi har en nullvisjon for trafikkulykker, selv om mange vil si det er urealistisk. Vi må ha det samme for mobbing. Vi er nødt til å bygge om hele mobbepolitikken vår, sa Røe Isaksen da han åpnet seminaret på Litteraturhuset.

Bøtelegge skoler

NOUen skal være klar til påske, og leder Øystein Djupedal lekket litt allerede. Ett av de tiltakene de vil gå inn for, er å innføre sanksjoner i form av bøter til skoler som ikke tar mobbing på alvor.

- Dette er vi veldig glade for! FUG har lenge ønsket dette fordi vi ofte blir kontaktet av fortvilte foreldre om mobbesaker der ingenting skjer, sier FUG-medlem Ubah Aden som deltok i paneldebatt på seminaret.

Se her hva FUG har uttalt om sanksjoner.

Mellom 40 og 50 foreldre kontakter FUG om mobbing hvert år, og mange av disse handler om skoler som ikke tror på elever og foreldre som forteller om mobbing. Dermed settes det ikke inn tiltak.

Selv i de tilfellene der foreldre har klaget inn saker til fylkesmannen, og fått medhold i sin klage, følger mange skoler ikke opp pålegget fra fylkesmannen.
Djupedalsutvalget - og FUG - håper sanksjoner mot skolene kan hjelpe.

Djupedal Foto_VG
Foto:VG

Bunnlinjen er barna

Øystein Djupedal, leder av utvalget, er opptatt av at rettssikkerheten for barn som mobbes ikke er god nok.

- Vi trenger en ”juridisk muskel” som kan styrke barnas vern mot mobbing. Dagens praksis er ikke god nok, sa han og pekte på at bunnlinjen for det arbeides som gjøres er barna.

- Det nytter ikke med all verdens gode intensjoner i mobbearbeidet hvis det ikke blir implementert. Vi må sørge for at dette blir en del av virkeligheten. Jeg har ikke tro på kampanjer og skippertak, sa han.

Han mener skoleeierskapet må styrkes i forhold til mobbig, og han framhevet verdien av god ledelse.

God ledelse - lite mobbing

Forskerne Sigrun Ertesvåg og Edvin Bru fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning pekte på alle relasjoner som må fungere for å skape et godt skolemiljø.

- De skolene som har liten forekomst av mobbing, har også en god ledelse, sa Edvin Bru. Han pekte også på hvor viktig det er at skole og foreldre spiller på lag.

- Samarbeid med foreldrene blir enda viktigere i tiden framover for å bekjempe digital mobbing, mente han.

Sigrun Ertesvåg pekte på at hele skolens personale må ta ansvar for mobbearbeidet og de må bruke foreldrene som en samarbeidspart og ressurs.

– Det hjelper ikke med høy vilje til endring for å få bukt med mobbingen, hvis tiltakene ikke kontrolleres og følges opp systematisk og kontinuerlig. Det trenges langsiktighet og systematikk i arbeidet, sa hun.

Elisabeth Staksrud
Elisabeth Staksrud

Digital folkeskikk

Sølvi Lillejord fra Kunnskapssenteret la fram nasjonal og internasjonal forskning som i stor grad bekrefter det Bru og Ertesvåg viste til.

- Det beste tiltaket for å hindre mobbing er et langsiktig og bredt anlagt arbeid for et bedre skolemiljø, mente hun.

Nestleder i Skolelederforbundet, Omar Mekki, mente skoler må profesjonaliseres i å avdekke og stoppe mobbing. Lærere bør gis konkret opplæring i metodikken. Han mente også at alle voksne må gå sammen i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

- Skolen er en ypperlig arena for foreldre og ansatte til å løfte fram et tema som digital mobbing, som på foreldremøter. Og vi voksne må være rollemodeller i sosiale medier, sa han.

Rektor Elin Brandsæter fra Ruseløkka skole i Oslo sa at 90 % av konfliktsakene hun har fått inn de siste to årene, har hatt sitt utspring i det digitale. Hennes melding til foreldre var klar: - Kom dere på banen og sett dere inn i barnas digitale hverdag.

Forsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo sier norske barn og unge gjerne vil at foreldrene skal bry seg mer om den digitale hverdagen. Men de regner ofte ikke med foreldrene som troverdige fordi de ikke er ”på", dermed forteller de heller ikke om mobbing.

- Foreldre må skaffe seg digital kunnskap for å kunne lære barna digital folkeskikk, sa hun.

Og når foreldre først får beskjed om at ens eget barn mobber, går det svært ofte i forsvar. - De bagatelliserer og bortforklarer og vil helst tro at ens eget barn er et ”englebarn”.

Engasjert Ubah Aden

- Be barna lære deg opp!

I den oppsummerende paneldebatten sa FUG-medlem Uabh Aden at hun selv har bedt barna lære seg opp på digitale plattformer, som Twitter og Instagram.

- Jeg stilte det som er krav til barna: Hvis dere ikke hjelper meg, får dere ikke selv lov å være på disse plattformene, sa hun og høstet latter.

Hun understreket at FUG oppfordrer alle foreldre til å følge med og bry seg om hva som skjer i barnas digitale hverdag.

– Vi er med i flere fora som har dette som tema, som Manifest mot mobbing, og vi sier det i møter med foreldre, sa hun, og la til:

- Et godt hjem-skolesamarbeid er alltid viktig, også i forhold til å bekjempe mobbing. Men dessverre har ikke alle foreldrene like god kontakt med skolen. Skolen må bli flinkere til å få alle foreldre med i foreldremøter osv. Foreldre er ulike, både i forhold til engasjement og tilgang på digitalt utstyr, og det må du ha i bakhodet, sa hun henvendt til Øystein Djupedal.