Lena Jensen og Ingvild Sivertsen

- Er kunnskapsministeren her? Hvor sitter han? Kan du være så snill å ikke legge ned linja mi på skolen, spurte dramaelev og artist Ingvild Sivertsen fra Halden videregående etter at hun hadde opptrådt med sang og ukulelespill. Forsamligngen humret og ministeren smilte, før han selv entret podiet

T. Røe Isaksen

Lek og læring

Torbjørn Røe Isaksen sa han var glad for at FUG og FUB nå for første gang arrangerer konferansen sammen. – Vi burde se mer på koblingen mellom skole og barnehage, sa han.

Han utdypet både tiltakene i regjeringen Lærerløft og arbeidet med å heve kvaliteten i norske barnehager etter 10 års satsning på kvantitet.

- Vi trenger et innholds- og kvalitetsløft i barnehagen og vi må investere i de voksne. Vi trenger flere ansatte med fagkompetanse, sa han.

 - Læring i barnehagen betyr ikke at vi gjør barnehage til skole. Fri lek er kjempeviktig. Men vi for at fri lek også skal bli læring, trenger vi voksne til å tilrettelegge.

Han oppfordret foreldre til å benytte Foreldreportalen som nå er under utvikling. Her vil man finne all informasjon om sin barnehage og på den måten kunne stille spørsmål og være pådrivere i forhold til barnehagekvaliteten, mente han.

Foreldre på konf14

Grep for skolen

Høyere ambisjoner og bedre resultater er blant målene for skolen. Han er bekymret for at en av seks 15-åringer ikke kan lese skikkelig og en av fem ikke kan mestre helt enkle regneoppgaver.

- Grunnlaget legges gjennom 10 år i grunnskolen. Derfor satser vi på lærerrollen med mer faglighet, kunnskap og fordypning i fagene og ombygging av lærerutdanningen. Og økt teambygging på skolen som er rektors ansvar, sa han.

- Både skoleeier, skoleleder, lærerne og foreldrene må spille på lag for kunnskapsskolen.

Han viste til store forskjeller i hvordan foreldrene blir møtt og brukt av skolene.

- Østensjø skole i Oslo har laget en god modell for hjem-skole-samarbeid der forventinger og roller avklares. Denne er nå blitt modell for alle skolene i Oslo – den såkalte Oslostandarden. Dette burde flere ha, sa han.

Thomas Nordal konf14

PISA-test i trivsel

Professor Thomas Nordahl delte den samme bekymringen som Røe Isaksen om stort frafall og var enig i at grunnskolen er nøkkelen for økt gjennomføring.

- Mange 16-åringer sier i dag at de skal bli sjef og rik. Men hvordan? Mange foreldre svarer at det går sikkert bra uten å signalisere at innsats er viktig. Da har vi som samfunn sviktet, mente Nordahl og siterte et ordtak:

”Vil du blive noget så må du lære noget”.

Han satte på spissen at Norges ikke kommer særlig godt ut i PISA-undersøkelsene. - Men vi kunne meldt oss på et VM i trivsel og hadde sikkert kommet høyt, sa Nordahl.

Han mener barnehage og skole aldri har betydd så mye for framtida som nå. Det nytter ikke å utsette å lære. Kunnskap er som å bygge en grunnmur i Lecablokker. Du kan ikke ha hull langt nede.

- Alle barn lærer når de har den rette hjelp og støtte. Og at vi har forventinger og tro på dem. Foreldre må stille krav til skole og skoleeier om at barna lærer det de skal og ta resultatene på alvor, sa han.

Nordahl mener de barna som ikke har tilfredsstillende språklige og sosiale ferdigheter med seg fra barnehagen, sjelden greier å ta det igjen på skolen.

foreldre2 konf14

Roper høyt

Han kom også med en brannfakkel til både barnehage og skoleforeldre. – Altfor mange foreldre roper om økt bemanning mer ressurser. Men ingen land bruker mer ressurser på skole og barnehage enn Norge.

For eksempel bruker Fredericia kommune i Danmark 35.000 kroner pr. elev. I Norge bruker vi vi 90.000 pr. elev i snitt. Likevel gjør Danmark det bedre på PISA-testene.

- Vi må innse at det heller handler om hvordan vi bruker den kompetansen vi har i undervisningen på en bedre måte. Det handler om hvordan vi gjør det, sa han.

Tidlig innsats var også noe Nordahl fremhevet.  – Det er for sent å sette inn ressursene i 10.  klasse, det kan ikke kalles tidlig. Kanskje spesialtiltak trenges alt i 1. og 2. klasse for enkelte elever, sa han.

Plakat om mobbing m Lund

Mobbing i barnehagen

I to parallellseminarer lørdag var mobbing temaet. Førsteamanuensis Ingrid Lund og fagleder Marianne Godtfredsen snakket om den siste forskningen på mobbing i barnehagen.

Dette er en del av prosjektet Hele barnet hele løpet som også FUG og FUB er med på i tillegg til Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

Du kan lese mer om funnene og prosjektet her.

- Vi snakker ikke om mobbing for å stigmatisere barn. Det er faktisk fastslått i rammeplanen at barnehagen skal jobbe for holdninger som hindrer mobbing, utestengelse og vold, sa Marianne Godtfredsen.

Hun berømmet FUB som våren 2012 utgav en brosjyre om mobbing og møtte en del kritikk på grunn av ordbruken.

- Men dette var riktig slik vi definerer ordet mobbing. Og det stemmer både med internasjonal forskning og vår nye undersøkelse sa forsker Ingrid Lund.

Å bli holdt utenfor leken er det aller verste, svarer barna. Blir det systematikk i utestengelsene, er det mobbing. Og dette setter spor og kan preget barnet videre i skolen og voksenlivet.

- Mange elever som droppet ut fra videregående oppgav helt konkrete mobbe-episoder i barnehagen som årsak, sa Lund.

Kjersti Botnan Larsen i parallell

Barna må vernes

I sesjonen om mobbing i skolen fortalte Kjersti Botnan Larsen om arbeidet i Djupedalsutvalget med å lage en ny NOU om skolens psykososiale miljø og tiltak mot mobbing.

- Det er ikke systemet som skal beskyttes, men barna. Og det nytter ikke med skippertak, vi må ha et langsiktig perspektiv. Derfor trenger vi alle gode innspill fra dere foreldre, sa hun og oppfordret folk til å sende mail.

NOUen skal være ferdig til påske og ha med alle aspekter, fra det forebyggende arbeidet til virkemidler som kan stoppe mobbingen. Sanksjoner mot skoler som ikke tar mobbing på alvor er et av tiltakene utvalget vil foreslå.

Lou Rossling på konf14

Se og elske barnet

En spekket første dag på Foreldrekonferansen ble avrundet med et frodig og følelsesladd foredrag av svenske Lou Rossling.

Hun snakket om det å tilnærme seg barn med ubetinget kjærlighet, ikke bare benytte den venstre hjernehalvdelen som holder fast ved regler, krav og plikter.

- Jeg er ikke i tvil om at det viktigste vi voksne kan gjøre for barna våre er å se dem og vise dem utforbeholden kjærlighet, sa hun og fikk stående applaus.