Røe Isaksen åpnet konf14

- Barna er det viktigste vi har. Vi som er her er vel i overkant engasjerte i barnehage- og skolespørsmål. Men det betyr en forskjell at vi bryr oss, sa FUB-leder Lena Jensen da hun ønsket 200 foreldre velkommen lørdag 25. oktober.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet konferansen. Han sa han var glad for at FUG og FUB nå for første gang arrangerer konferansen sammen. – Vi burde se mer på sammenhengen mellom skole og barnehage, sa han.

Han utdypet både tiltakene i regjeringen Lærerløft og arbeidet med å heve kvaliteten i norske barnehager etter 10 års satsning på kvantitet. Røe Isaksen hadde ingen presentasjon.

Nordahl på konf14

Kan ikke utsette kunnskap

Professor Thomas Nordahl delte den samme bekymringen som Røe Isaksen om stort frafall i videregående, og var enig med ham i at grunnskolen er nøkkelen for økt gjennomføring.

Han mente barnehage og skole aldri har betydd så mye for framtida som nå. Det nytter ikke å utsette å lære. Kunnskap er som å bygge en grunnmur i Lecablokker. Du kan ikke ha hull langt nede.

- Alle barn lærer når de har den rette hjelp og støtte. Og at vi har forventinger og tro på dem. Foreldre må stille krav til skole og skoleeier om at barna lærer det de skal og ta resultatene på alvor, sa han.

Du finner Thomas Nordahl presentasjon her.

Foil om mobbing fra I. Lund

Mobbing i barnehagen

Førsteamanuensis Ingrid Lund og fagleder Marianne Godtfredsen snakket om den siste forskningen på mobbing i barnehagen.

Dette er en del av prosjektet Hele barnet hele løpet som også FUG og FUB er med på i tillegg til Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

- Vi snakker ikke om mobbing for å stigmatisere barn. Det er faktisk fastslått i rammeplanen at barnehagen skal jobbe for holdninger som hindrer mobbing, utestengelse og vold, sa Marianne Godtfredsen.

Du finner Ingrid Lunds og Marianne Godtfredsens presentasjon her.

Kjersti Botnan Larsen på konf14

Mobbing i skolen

I sesjonen om mobbing i skolen fortalte Kjersti Botnan Larsen om arbeidet i Djupedalsutvalget med å lage en ny NOU om skolens psykososiale miljø og tiltak mot mobbing.

- Det er ikke systemet som skal beskyttes, men barna. Og det nytter ikke med skippertak, vi må ha et langsiktig perspektiv. Derfor trenger vi alle gode innspill fra dere foreldre, sa hun og oppfordret folk til å sende mail

NOUen skal være ferdig til påske og ha med alle aspekter, fra det forebyggende arbeidet til virkemidler som kan stoppe mobbingen. Sanksjoner mot skoler som ikke tar mobbing på alvor er et av tiltakene utvalget vil foreslå.

Du finner Kjersti Botnan Larsens presentasjon her.

Lou Rossling på konf14

Se og elske barnet

Den svenske pedagogen og kjente foredragsholderen Lou Rossling avsluttet første dag av konferansen. Hun snakket om det å tilnærme seg barn med ubetinget kjærlighet, ikke bare benytte den venstre hjernehalvdelen som holder fast ved normer, krav og plikter.

- Jeg er ikke i tvil om at det viktigste vi voksne kan gjøre for barna våre er å se dem og vise dem utforbeholden kjærlighet, sa hun og fikk stående applaus. Rossling hadde ingen presentasjon.

Tre menn om samtaleopplegg

Trekantsamtalen

- Foreldre og elever er de minst brukte ressursene i arbeidet med en profesjonell pedagogikk, sa Inge Vinje og Terje Vangås fra Dele da de presenterte Trekantsamtalen. Vinje er også førstelektor ved høgskolen i Buskerud.

Trekantsamtalen er et opplegg for foreldre og ansatte ved barnehager og skoler for å sikre gode overganger. Målet er å gjøre alle parter best mulig forebredt på den nye hverdagen – fra barnehagen og over på alle nivåer i skolen.

Barnet er i sentrum og hele poenget er at barna skal bli mer robuste og lærende. Hå kommune er blant de som har brukt opplegget med sukesess, fortalte tidligere kommunalsjef Ragnvald Riis. 

Se deres presentasjon her.

Nina Nakling

Barns mestring

Førskolelærer og coach Nina Nakling avsluttet årets konferanse på engasjert med fokus på barns opplevelse av mestring.
 
- Har du noe hyggelig å si, så skynd deg å si det. Ta barna på fersken i å gjøre noe bra, det du vil ha mer av, sa hun blant annet.

- Det å være voksne blant barn er å være den du er, altså genuin, sa hun og siterte Jesper Juul. Hun sa også: Det er lettere å sette gode spor enn du tror.

Hennes avslutningsappell berørte mange: - Du skal elske dine barn så de ser det, kjenner det og hører det! Naklings presentasjon er sendt direkte fra henne til de som har bedt om den.

grupper konf14

Grupperarbeid og sesjoner

Ikke alle grupper og parallellsesjoner valgte å lage oppsummeringer. Vi legger ut de som er laget her.

Overgang til og fra ungdomsskole , Jan Harlad Forsmo

Overganger for barn med spesielle behov, Ragnvald Riis

Kvalitet i barnehagen

Gruppearbeid Kvalitet i skolen A

Gruppearbeid Kvalitet i skolen B

Gruppearbeid Samarbeid i skolen B

Gruppearbeid Samarbeid i barnehagen

Gruppearbeid Kvalitet i barnehagen A  

Gruppearbeid Kvalitet i barnehagen B

Gruppearbeid Overganger for flerspråklige barn

Gruppearbeid Samarbeid om barn med særskilte behov

Nannestad kulturskole

Smilende foreldre 2014

Gruppe m fire damer

Gruppe i arbeid 14

Hele barnet hele løpet ppt

Unge Foreldre

Flere foreldre i plenum konf14