Fortvilt mor med sønn

- Mobbing er uansett helt uakseptabelt, og verst er det når det fører til selvmord, sykdom eller at elever og familien må flytte. Dette skal ikke skje. Alle voksne, med skolen og foreldre i spissen, må gå sammen for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Hun er opptatt av at skolen må trekke foreldrene med i det forebyggende arbeidet.

– Skillet mellom elevenes skoletid og fritid blir stadig mindre på grunn av de digitale mulighetene. Det som skjer i skolegården av mobbing og krenkelser blir ofte med hjem, påpeker hun.

Blir ikke trodd

Den siste ukes debatt har fått en rekke fortvilte foreldre til å stå frem og søke hjelp for mobbing. Også FUG har hatt henvendelser. Hvert år kontakter mellom 50-60 foreldre oss om mobbing. Mange saker går over flere år og er tunge og vanskelige.

- Foreldre ringer oss i sin fortvilelse og sier at skolen ikke tror dem når de forteller at barnet deres mobbes. De føler de stanger hodet mot veggen. Det er de verste sakene, sier FUG-lederen. Også FUG vet om familier som har følte seg tvunget til å flytte.

Elisabeth nært ved fontene

Tar lang tid

Hun forstår at foreldre kan bli oppgitt og overveldet både av byråkratiet og den tiden det tar for å få behandlet mobbesaker.

- Nettopp det med tiden er en nøkkelfaktor. Når mobbingen har skjedd og foreldre har oppdaget den, skal de få skolen til å innse problemet. Hvis ikke skolen følger opp med tiltak, må de finne ut hvordan de går videre - ofte uten hjelp fra skolen.

- De aller færreste vet at de kan klage til fylkesmannen. Og når de kommer så langt, vil denne behandlingen også ta tid, sier FUG-lederen.

- For mange foreldre er flytting en langt mer effektiv løsning. Dermed har mobbeofferet tapt både skoletid, gode dager og tilliten til de som burde hjelpe. Og nok en mobbesak er "løst" uten at fylkesmannen har behøvd å involveres, sier hun.

MMM logo bokmål

Hva gjør jeg?

FUG oppfordrer alle voksne som ser eller blir gjort kjent med at mobbing skjer, om å foreta seg noe. Kontakt læreren umiddelbart. Skjer mobbing og krenkelser i nabolaget, kontakt vedkommendes foreldre – og evt. læreren.

- Men glem aldri at den du kontakter kan være totalt uvitende om det som foregår og trenger litt tid til å forstå det du forsøker å fortelle, og hva det innebærer for dem, sier hun.

Kontakt også oss ved behov på mail post@fug.no eller telefon hvis du opplever mobbing. 

Her er noen lenker med nyttige tips fra nettsiden vår.

Hovedsiden vår om mobbing

Hva gjør jeg hvis barnet mitt mobber?

Hva er et beredskapsteam mot mobbing?

Hvordan skriver jeg en klage?