Jente med mobil og neglelakk

Det siste halvåret har trenden med ”Overhørt”-sider og ”Sannheten om” på Facebook og Instagram tatt av på en rekke skoler i Norge. Også FUG har fått henvendelser fra fortvilte foreldre som opplever at det blir satt ut falske rykter og sladder om barna på skolen.

Sidene har navn etter skolen, for eksempel ”Overhørt på Sandvika vgs, ”Overhør på Sandsli vgs” etc, og elevene oppfordres til å tipse inn alt mulig om forhold og enkeltpersoner til en ukjent administrator av siden.

Dette får ofte preg av regelrett uthenging av elever - og også lærere - ved en del skoler. Det spres rykter og sladder som ofte tagges (knyttes) til enkeltelever i kommentarfeltet med fullt navn. Administratorene hevder dette er ment som fleip og humor.

Thor Heyerdahl vgs

Rektorer har grepet inn

Ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik tok siden form som en julekalender på Facebook, der elever kunne tipse ”hemmeligheter” om medelever. Rektor reagerte umiddelbart etter innholdet i første luke 1. desember, som han mente gikk over streken.

 - Vi kunne ikke sitte stille å se på dette, sa rektor Robert Rognli til lokalavisen. Han ville anmelde forholdet hvis ikke siden ble fjernet, og fikk støtte fra Elevrådet. Siden er nå stengt.

Også en rekke andre videregående skolerhar ”Overhørt”-sider. Alle videregående skoler i Follo har for eksempel hatt profiler, og rektor Sissel Onstad ved Drømtorp videregående kontaktet i november politiet på grunn av støtende innlegg. Sider har blitt stengt, nye sider oppstår.

I Sandvika er rektor og elevrådet uenige om alvorlighetsgraden i det som skrives.

Andre steder skjer det på Instagram med navn som for eksempel ”Sannheten om Egge skole” eller ”Egge sannheten”. Også en rekke barne- og ungdomsskoler har Sannheten-profiler.

På barnetrinnet er mange blitt inspirert av NRK Super-serien Jenter, som delvis var nettbasert og hadde en fiktiv Instagram-profil der sladder og rykter ble spredt. Mange barn lot seg inspirere. Redaktøren har siden lagt seg flat og endret konseptet.

Elisabeth SG halvalvorlig

Skaper frykt

En FAU-leder har bedt FUG sende en oppfordring til alle rektorer om å sende ut advarsler og forby fotografering fra skolen som legges ut på slike sider.

- Vi har ikke fasit på hvordan skolene konkret skal forholde seg til denne trenden. Men jeg vil på det sterkeste oppfordre foreldre, elever og voksne på skolen til å si i fra hvis de oppdager, eller selv opplever, mobbing og trakassering på ”Overhørt-sider, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

- Om skolen vil politianmelde saken, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Larvik-rektorens reaksjon var kjempebra! Det beste er å få identifisert administrator og komme fram til enighet om form og innhold, eventuelt å få stengt sidene, sier hun.

Jenter med mobiler

Hårfin balanse

Også Barnevakten har lenge sett trenden bre seg på barne- og ungdomsskoler, videregående, universitet- og høgskoler.

- Det vil nok variere fra skole til skole hvordan tonen er på disse profilene. Men det er en hårfin balanse mellom det å spre morsomheter og halvsannheter som skal være uskyldig moro med ironi/humor, men som kan misforstås, til å bruke disse profilene til ondsinnet ryktespredning eller stygge kommentarer, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

- Når slike sider sprer sladder og rykter om enkeltpersoner som kan identifiseres, er dette nettmobbing som må tas tak i straks. Det bidrar til frykt og redsel for at ”jeg er nestemann ut”. Slik skal ikke et trygt skolemiljø være! sier FUG-lederen.

For elever som allerede er i en sårbar situasjon, kan dette forverre skolehverdagen.

Se artikler i Utdanning og Aftenposten om fenomenet her.

Voksne er forbilder

Elisabeth Strengen Gundersen legger til at det ikke bare er elever som kan trenge en påminnelse om den fine linjen som går mellom det som er morsomt og det som tenderer til hets.

- FUG får også henvendelser fra foreldre eller ansatte i skolen som har oppdaget Facebook-grupper som bygger opp under hets av andre voksne, enten blant skolens ansatte, eller i foreldregruppen, sier hun.

- Vi voksne må gå i oss selv og se hvilke holdninger vi selv bidrar til å spre. Vi er våre barns fremste rollemodeller, sier hun.