Målgruppen for seminaret er myndigheter, barnehage- og skoleeiere, nasjonale interesseorganisasjoner, beslutningstakere og andre inviterte.

Det er prosjektet ”Hele barnet – hele løpet” som er rammen rundt seminaret. I prosjektet samarbeider som kjent FUB og FUG med Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

Ved hjelp av følgeforsking på mobbing i barnehagen som en del av læringsmiljøet, er målsettingen å framskaffe forskningsbasert kunnskap om erfaringer i barnehagen og om overgangen fra barnehage til skolen.

Hvordan barn blir møtt og ivaretatt når mobbing skjer, er avgjørende for utviklingen av psykisk helse og samhandlingen med andre. Det har betydning både for skolegang og veien videre i voksenlivet.

Begrenset antall plasser

Konferansen åpnes av Frode Restad fra Utdanningsdirektoratet som leder arbeidet med Manifest mot mobbing-kampanjen.

I tillegg vil flere forskere fra Universitetet i Agder legger fram sine funn, bl.a. Ingrid Lund, Anne Helgeland, Velibor Bobo Kovac, David Lancing Cameron og Dag Nome.

Konferansen arrangeres i Schweigaardsgate 15B torsdag 12. mars fra 09.00 – 15.00.

Det er begrenset antall plasser, og vi registrerer deltakerne etter ”først til mølla-prinsippet”.

Her finner du program og påmeldingsskjema. Påmeldingsmuligheten lukkes fredag 6. mars.