FAU jobbet med saken over tid og hadde tett kontakt med skolens ledelse og foreldre. De undersøkte mulige kanaler, og hva som ble gjort på andre skoler. Vedlagt ligger rapporten de laget. Her kan det være ideer å hente for andre skoler.

FAU leder Per-Otto Wold utarbeidet også en app som er gratis å bruke for FAU-er. Ett problem når mange skal møtes, er å finne tidspunkt. Det gjelder både for FAU, møter mellom skole og foreldre, for komiteer og alle andre sammenkomster. App-en gjør det enklere å finne et tidspunkt som passer alle. Den står omtalt i rapporten og kan finnes på www.spond.com.

I dokumentet er det referert til AKS. I Oslo-skolen har SFO fått betegnelsen AKS (aktivitetsskolen).

Rapport. Kommunikasjon Korsvoll skole