Elever ved Rolsløkken skole
Elever ved Rolsløkken skole. Foto: skolen

Utgangspunktet for samlingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus var Djupedalsutvalgets NOU 2015:2 Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt miljø på skolen. Den har høringsfrist 22. juni, men FUG har allerede klart noen synspunkter.

– Rapporten er dessverre en falitterklæring på det arbeidet som er gjort i Norge i flere tiår for å bekjempe krenkelser og mobbing, sa Gundersen.

– Jeg lover at FUG skal følge opp rapporten og sørge for å bidra der vi kan for at de virkemidlene som pekes på skal bli gode, sa hun.

Elever rekker opp hender
Foto: Colourbox

– Lag en plan for lagbygging!

– Vi må slutte å vente på ”noen andre” skal gjøre jobben – disse "andre" dukker aldri opp, understreket hun for de skoleansatte.

Hun oppfordret dem til å dra hjem til sine skoler og lage en plan for lagbygging. Planen bør være ferdig før sommerferien, mente hun.

– Inviter alle FAU- og SMU-ledere til felles samling sammen med alle rektorer innen de to første ukene av neste skoleår 2015/2016. Og lær deltakerne om rådsorganene på skolen og hvilke arbeidsoppgaver både foreldre og ansatte er tenkt å ha her, sa hun.

Gundersen fortsatte:  – Sørg for at kunnskapen skapes i dialog – ikke som forelesning – og at deltakerne i et slikt møte får konkrete arbeidsoppgaver på egen skole.

FUG vil diskutere nærmere om det trenges en opprydding i de ulike rådsorganene på skolen – og i tilfelle hvordan dette skal gjøres.

FUG-lederen understreker også at SFO-ansatte må sees som viktige aktører i laget rundt eleven, sammen med andre yrkesgrupper på skolen.

Elisabeth i trappen
Foto: FUG

Trekke inn nærmiljøet

I møtet foreslo FUG-lederen at oppgaver i en slik fellessamling kan være å gå gjennom Elevundersøkelsen og finn utfordringer å jobbe med for skolen.

Det kan også arrangeres fellesmøte med frivilligheten i nærmiljøet til skolen.

 – Sørg for at laget rundt eleven også inkluderer de utenfor skolen. Nærmiljøet kan være en frivillig og viktig del av laget rundt eleven – men de må inviteres inn, sa Elisabeth Strengen Gundersen.

Vi kommer tilbake til flere synspunkter på rapporten etter hvert. Se hva vi mente da Djupedalutvalget la frem sin NOU 18. mars.