Det er FAU som står bak tanken om at et eget mobbeombud på skolen kan være med å redusere mobbingen og hjelpe de foreldre og elever som opplever mobbing. Leif Rune Bjørgan har tatt på seg dette vervet med stor entusiasme.

- Vi i FAU på Jordet skole håper dette kan være en løsningsnøkkel for å få mindre mobbing, og at foreldrene kommer mer på banen angående inkludering, sier Bjørgan til FUG.  Ombudet kan gi råd og veiledning om saksgang, regler og lovverk, og stille opp som støtteperson i møter og samtaler på skolen. Her er lenken til Jordet FAU sin side.

Ombud på flere plan

Mobbeombudet på Jordet har en tett og god kontakt med skolens ledelse. Alle voksne i skolen må bidra for å forebygge og stoppe mobbing, og derfor må samarbeidet være enkelt. Bjørgan har dette som et foreldreverv og er ikke ansatt av skolen.

Så vidt FUG kjenner til, er dette det første mobbeombudet på en skole. Buskerud var det første fylket som ansatte et mobbeombud for fylket. Senere har både Hordaland, Nordland, Østfold og Rogaland kommet til. Det er foreslått mobbeombud i alle fylker. Djupedalutvalget, som kom med foreslag for å forebygge og stoppe mobbing, foreslo at barneombudet skulle få rollen som mobbeombud på nasjonalt plan.

Alle gode krefter må jobbe sammen for å forebygge og stoppe mobbing.