Elisabeth blå kjole og skjerf

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet skal sikre alle elevers rett til opplæring uavhengig av foresattes eller barnets økonomiske situasjon.

Loven sier uttrykkelig at kommunen ikke kan kreve at elever eller foreldre dekker utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.

Kommunen kan heller ikke kreve at elevene eller deres foreldre skal dekke utgifter til aktiviteter som finner sted utenfor ordinær skoletid, når disse aktivitetene er et ledd i at skolen gjennomfører oppgavene i samsvar med lov eller forskrift (Opplæringsloven § 2-15).

Elever på ekskursjon (Foto Colourbox)
(Foto Colourbox)

Leirskole og klasseturer

Diskusjonene dukker som oftest opp når skolen skal på leirskole eller foreldre tar initiativ til klasseturer.

- Det er da vi i FUG opplever at gratisprinsippet utfordres, sier FUG-lederen.

Når det gjelder foreldrestyrte klasseturer, er mange foreldre usikre på hvordan de skal gå frem i forhold til finansiering. Alle ønsker jo i utgangspunktet at alle elever skal kunne delta. Kan foreldrene legge inn en innsats i lotteri eller dugnad? Er det greit å kreve at alle som blir med på turen, også må bidra? Kan man kjøpe seg fri fra dugnad? Kan klassen motta gaver?

Vil - men kan ikke

- Jeg har også opplevd at noen foreldre ønsker å bidra, men at dette kan være svært vanskelig. Det kan være både økonomiske og helsemessige årsaker, eller andre forhold i familien. Når elevene skal selge muffins foran kjøpesenteret, krever det som oftest også en foreldreinnsats.

- På den måten kan ivrige foreldre ekskludere andre voksne fra fellesskapet i planleggingsfasen. Uten at vi egentlig tenker over det i all vår idealisme, sier FUG-lederen.

Anonymt

Opplæringsloven er klar på dette punktet: ”Elever og foreldre kan gå sammen om å finansiere turer ved f.eks. frivillige gaver, dugnader og loddsalg. Dersom elevene eller foreldrene gir penger bør dette skje anonymt.”

Dette bifaller FUG-lederen:

- Jeg har god erfaring med at alle elevene leverer inn en anonym konvolutt til kontaktlæreren. Hvem eller hvor mye som er gitt forblir hemmelig. Ingen elever trenger å føle seg stigmatisert, sier hun.

Elever på sykkeltur (Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Egenandel

FUG får i blant også spørsmål om krav om egenandel til leirskoler, ball og ekskursjoner i skolens regi. Her er loven klinkende klar:

Det skal være gratis å delta på leirskoler i skolens regi. Om de skal overnatte i mer enn tre netter, kan skolen søke kommunen om kompensasjon.

Kommunene får sitt rammetilskudd fra staten beregnet ut fra at alle elever skal få ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Men kommunene er ikke forpliktet til å gi elevene tilbud om leirskoleopphold.

- Det er mitt inntrykk at enkelte kommuner spekulerer i at foreldrene skal dekke utgifter til leirskoleopphold når ikke skolen tar initiativet, sier FUG-lederen

Elisabeth SG på konf14
(Foto: FUG)

- Snakk om det!

Elisabeth Strengen Gundersen har en klar oppfordring:

- Diskuter temaet i foreldremøtene i klassen. Dette er vanskelig, men vi må tørre å være åpne. Snakk om hvor dere ønsker å legge lista for at alle skal kunne være med, oppfordrer hun.

- Spesielt er det viktig å ha forståelse for at man kan ha svært gode grunner til å være «negativ» til foreldrebidrag i form av kronerulling og dugnad.
Gundersen minner om at det er mye man kan låne gratis eller leie billig, for eksempel fra Friluftsrådet lokalt. Både vester, båter, ski og telt kan som regel ordnes gratis – kanskje hytter også?

- Her er det snakk om å bruke foreldrenes kontaktnett og kreativitet på en best mulig måte. Foreldremøtene er jo et ypperlig sted for å få til dette, sier hun.