E. Gundersen, Å. Havnelid, S. Sandmæl
(Foto: FUG)

Hun deltok i paneldiskusjon på frokostseminar om privatøkonomi i skolen mandag 16. november, i regi av Røde Kors og DNB. I høst har de lansert Lærepenger, et digitalt og gratis undervisningsopplegg om privatøkonomi for 5. – 7. trinn.

Utgangspunktet for prosjektet er en undersøkelse DNB har gjort om kunnskap om privatøkonomi i Norge versus flere andre europeiske land. De har også sett på læreplanene i grunnskolen.

I Norge har unge mellom 18 og 26 år er forfalt inkassogjeld på mer enn 1 milliard kroner. 30.000 unge nordmenn har betalingsanmerkning. En av tre kjøper ting de egentlig ikke har råd til, i følge en undersøkelse MMI har gjort for DNB.

Den viser at også at mens 8 av 10 polakker og 6 av 10 spanjoler setter opp budsjett, gjør bare 1 av 4 nordmenn det samme.

FUG-leder i paneldebatt om Lærepenger
(Foto: FUG)

Foreldrenes ansvar

I både Sverige, Spania, Polen og Norge er foreldrene samstemte i at det er foreldrene som skal ha hovedansvaret for å lære barn og unge privatøkonomi. 8 av 10 foreldre i Norge mener dette.

Det var også FUG-lederens budskap i paneldebatten.

- Men selv om det kan være greit å forklare barna en del ting ut fra ens egen familieøkonomi, kan det være mer vriet å forklare forhold utenfor familien. Derfor vil det være en støtte for foreldre at skolene har tatt opp temaet bredt, sa Elisabeth Strengen Gundersen.

I likhet med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ønsker heller ikke hun et eget fag og egne læreplaner for privatøkonomi. Hun mener tematikken må tas inn i samfunnsfag og KRLE.

Se FUG-lederens kronikk i Utdanningsnytt om temaet.

Plakat Lærepenger
(Foto: FUG)

Må inn tidligere

Læreplanene for grunnskolen i Norge inneholder svært lite om privatøkonomi i forhold til land vi liker å sammenligne oss med, som Danmark og Storbritannia. Også Polen, Spania og Australia har egne læreplaner for dette, konkluderer DNB.

I sitt høringssvar til Ludvigsenutvalget om fremtidens skole, har de gitt konkrete forslag til hvordan et slikt fag og læreplan kan se ut.

- Vi tenker at vi må inn tidligere enn på ungdomstrinnet og i videregående. Her ser vi ofte usunne holdninger til økonomi. Det er mye vanskeligere å snu en dårlig vane enn å så inn en ny og god, sa Silje Sandmæl fra DNB, også kjent fra programmet Luksusfellen.

Paneldebatt Lærepenger
(Foto: FUG)

Ikke eget fag

Kunnskapsministeren minnet om at bransjen selv må ta et ansvar for at så mange unge havner i kredittgjeld. I et Google-søk før debatten hadde han funnet finansaktører som reklamerte til unge studenter med tittelen ”Mye mer penger til det som er gøy”. Han kritiserte også svært høye kredittrammer hos aktørene.

- Når det er sagt er Lærepenger et godt bidrag til å vise elevene hvordan matematikk henger sammen med verden rundt. Men jeg ikke vil ha et eget økonomifag inn i skolen. Jeg er skeptisk til å legge detaljerte føringer til hvordan en slik undervisning skal foregå, og timeplanen er allerede full, sa han.

Takle livet

- Å lære de unge om priavtøkonomi er å ruste de unge til å takle livet, sa generelsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors i sitt innlegg.
 
- Vi må hjelpe dem til generell livsmestring som god helse, sosiale nettverk og trygg økonomi. Dette er et bidrag til dette, mente hun.

Professor Ellen K. Nyhus ved UiA pekte på at lav privatøkonomisk forståelse ofte går i arv.

- Ved slik opplæring tidlig i skolen kan barna lære seg mer fornuftige strategier enn foreldrene, og slik sett bidra til økt sosial mobilitet, sa hun.

Les mer om Lærepenger her.

Les mer om Din privatøkonomi her.