Før jul sendte FUG er brev til FAU ved alle landets barne- og ungdomsskoler. FUG håper at foreldre, og særlig tillitvalgte, kan bidra aktivt til inkludering av nye elever og foreldre på skolene. I brevet peker vi også på hatprat og barnefattigdom.

- Barn knekker nye koder lettere enn voksne. Foreldre kan finne det særlig vanskelig å oppdra barn i et nytt land. Noen av de nyankomne foreldrene er vant til klare skiller mellom hjem og skole som institusjoner. Dette kan gi nye utfordringer til både lærere og foreldre, sier avtroppende FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

FUG håper at alle foreldre, og spesielt tillitsvalgte foreldre, kan bidra til å inkludere nye inn i foreldrefellesskapet og systemet for hjem-skole-samarbeid.

FAU skal jobbe for et godt skolemiljø for alle. Dette innebærer blant annet at FAU skal bidra til gode holdninger i både elev- og foreldregrupper. Foreldrene er barnas viktigste veiledere også når det gjelder utvikling av forståelse, toleranse og vennskap.

Mer informasjon og råd kan du finne i lenkene under:

UDI, Integrering og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Kommunenes sentralforbund, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid.

Se også en oppdatert sak fra Utdanningsdirektoratet fra 8. februar 2016 om hvordan man forbereder seg på å ta i mot barna på skolen og i barnehagen.