Dette gir en gylden anledning til å ha gode samtaler på en avslappet måte om hva ungdommen tenker om fremtiden og valgene som skal gjøres. Legg til rette for at de voksne byr på seg selv med sin yrkeserfaring og valg av utdanning, slik at ungdommen kan reflektere rundt disse.

Ordinær søknadsfrist til videregående er  1. mars.