- Vi gleder oss til å ta fatt, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Før utvalget samlet seg til sitt aller første møte i FUG-sekretariatet i Oslo, fikk de en to timers introduksjon på ulike aktuelle skolesaker i Kunnskapsdepartementet.

- Velkommen og lykke til, sa statssekretær Birgitte Jordahl i sin hilsen i møtet.

Hun vektla FUGs rolle som viktig premissleverandør og innspiller i skolesaker, spesielt på det som berører hjem-skolesamarbeid.

- Dere skal løfte frem foreldrestemmen uavhengig av politiske preferanser. Det kan være utfordrende siden foreldre jo er svært ulike. Dere har heller ikke blitt valgt av foreldre, men er oppnevnt. Foreldrestemmen er uansett svært viktig å lytte til, sa Jordahl.

- Vi har hatt et godt samarbeid med FUG i 2,5 år med jevnlige møter og på felles areaner der skolesaker debatteres. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sa hun.

Bredt sammensatt

Det nye utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 15. desember 2015. Det består av ni medlemmer.

Foran fra venstre: FUG-leder Gunn-Iren Müller, Telemark, Elin Refsland, Rogaland og Ubah Aden, Oslo. Andre rad fra venstre: Jan-Erik Wikdahl (vara), Sør-Trøndelag, Ole Petter Østerbø (nestleder), Oppland og Henrik Gaup, Troms. Bakerste rad fra venstre: Lise Lundh, Oslo, Benedicte Mæland (vara), Akershus og Rune Benonisen, Troms. 

Les mer om deres bakgrunn her.