Trygg Bruk-prisvinner 2016 Bodil Houg
Sissel Urke (t.v.) fra fylkestinget i Buskerud, mobbeombud Bodil Houg (Foto: FUG)

Trygg Bruk-prisen deles ut hvert år på Safer Internet Day. Prisen deles ut for å hedre en person eller organisasjon som har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge får en god digital hverdag.

Nominasjonsprosessen er åpen, og settes i gang i desember hvert år. Kandidaten belønnes med en pengepremie på 25.000 kroner i tillegg til et diplom.

Vinneren kåres av en jury oppnevnt av Medietilsynet Trygg bruk, og FUG har vært med i juryen.

En tydelig stemme

I begrunnelsen står det:

”Bodil Jenssen Houg er landets første mobbeombud. Hun har bakgrunn som lærer og skoleleder, og har gjennom jobb og faglitterært virke vært særlig opptatt av hvordan ledelse kan bidra til å redusere mobbing. I arbeidet som mobbeombud har Houg vist et brennende engasjement for barn og unges rett til et godt psykososialt miljø – både på skolen, på nett og i livet for øvrig.

Hun har en tydelig stemme i diskusjoner og saker som omhandler mobbing og krenkelser, og jobber aktivt med kunnskapsformidling og veiledning – hele tiden med det digitale perspektivet naturlig integrert.

Houg har videre vist seg som en uredd pådriver for tverrfaglig samarbeid, og er opptatt av at vi alle drar i samme retning – både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Samtidig synliggjør hun på en forbilledlig måte at det å jobbe forebyggende mot alle former for mobbing først og fremst er et ledelsesansvar”, står det i begrunnelsen.

Kronprins Haakon deler ut Trygg Bruk-prisen 2016
(Foto: FUG)

Fra ord til handling

Videre heter det:
”Bodil Jenssen Houg deler Trygg bruk- prisen med fylkestinget i Buskerud. Fylkestinget i Buskerud har tidlig sett behov for og vært en pådriver for å etablere et eget mobbeombud, og viste i 2012 MOT til felles innsats ved å vedta og opprette nettopp en slik funksjon.

Gjennom denne beslutningen - og ved å ansette Houg i stillingen - har politikerne gått fra ord til handling, og på denne måten sørget for at Buskerud har blitt et foregangsfylke når det gjelder å arbeide helhetlig og systematisk mot mobbing på alle arenaer der barn og unge er.

Modellen må sies å ha vært svært vellykket, og flere kommuner og fylkeskommuner har kommet etter og etablert ordningen eller vurdert lignende satsinger.”

Spekket program

En rekke foredrag og workshops om trygg digital mediebruk for barn og unge står på programmet for konferansen "Hva gjør du?" som Kronprinsen åpnet.

Konferansen pågår tirsdag 9 og onsdag 10.februar og en rekke av deltakerne i Medietilsynets Trygg Bruk-nettverk deltar med stands og workshop. FUB og FUG er med i nettverket, og har stands under hele konferansen.