Gunn Iren Müller portrett dyp grønn
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Kari Kolbergs foredrag om evnerike barn var både spennende og veldig nyttig for oss for det videre arbeidet.

I etterkant av FUG-møtet var FUGs nestleder Ole Petter Østerbø, seniorrådgiver Gøril Lyngstad og jeg på Gardermoen og møtte Jøsendal-utvalget på et dagsseminar om nettopp barn med stort og ekstraordinært læringspotensiale, som skolevesenet og samfunnet for øvrig har alt for lite kunnskap om.

Håpet er at Jøsendalutvalgets NOU, som legges frem 15. september i år, skal være til god hjelp, både for å forstå denne gruppen barn bedre, men også for å kunne tilrettelegge undervisning for dem.

Alle er invitert til å komme med innspill til Jøsendalutvalget på denne lenken.

FUG 40 år - Gunn Iren Müller foran kakebord
(Foto: FUG)

Aktiv jubilant

Feiringen av FUGs 40-årsjubileum i 2016, fikk også en fin markering i løpet av dagene våre i Oslo 14. og 15. mars, og mer skal det bli!

Med hilsen
Gunn Iren Müller, FUG-leder