Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing

– Dette blir en forenkling for foreldre som opplever konflikt med skolen og som står midt oppe i vanskelige og tunge mobbesaker. Slike saker får FUG mange henvendelser om, sier hun.

– Vi håper selvsagt at flest mulig saker løses lokalt på skolen, men når dette ikke skjer, er direkte klageordning til Fylkesmannen et fremskritt, sier hun.

Hun er også glad for at  Utdanningsdirektoratet nå blir 2. klageinnstans i slike saker.

Jenter med mobiler
(Foto: Colourbox)

Aktivitetsplikt

Det var mandag 18. april at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem regjeringens tiltak mot mobbing i barnehage og skole, som et svar på Djupedalsutvalges NOU 2015: 2 ”Å høre til”.

Mandatet til utvalget var å se på tiltak for skole, men regjeringen har nå innlemmet barnehage fordi forskning viser at mobbingen begynner allerede i barnehagen.

FUG mener det er svært positivt at regjeringen innfører aktivitetsplikten, som vil si at skolene umiddelbart tar tak i en mobbesituasjon og sette inn tiltak. FUG-lederen stiller seg også positivt til dagbøter som et ris bak speilet for å få saker løst raskt.

 Det har aldri vært lov til å se en annen vei. Men disse tiltakene er med på få tydeliggjøre plikten alle skoleansatte har til å følge med, følge opp og stanse mobbingen, sier Gunn Iren Müller.

Erfaringsseminar beredskapsteam mot mobbing
(Foto: FUG)

Barneombudet som ”vaktbikkje” i kommunene, og som partsrepresentant for barn og unge i vanskelig saker, er også FUG-lederen positivt til. Samtidig er FUG enige i forslaget om det fortsatt skal være Fylkesmannen som får inn mobbesakene som ikke løses lokalt.

– Vi er også glade for at regjeringen vil støtte opprettelsen av lokale beredskapsteam mot mobbing. Her har vi og KS vært pådrivere for en modell som vi ser fungerer bra i 23 kommuner så langt, sier hun.

Senest 15. april var 130 deltakere samlet til Erfaringsseminar om beredskapsteam mot mobbing, der flere kommuner delte sine erfaringer.

Portrett Gunn Iren Müller lys overdel
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

- Må spre informasjon!

FUG er  også glade for at det nå skal bli flere steder foreldre og barn enkelt skal kunne søke informasjon og hjelp fra om mobbing.

– Vi har store forhåpninger både til den nye barnevennlige portalen med informasjon om rettigheter, og til telefon- og chattetjenesten om mobbing som varsles, sier Müller, og legger til:

– Her forventer vi både høyt kvalitet og god markedsføring av tilbudene, slik at de blir raskt og godt kjent for barn, unge og foreldrene som trenger hjelp raskt!

– Det må være skoleeiers plikt å informere om alle disse nye tiltakene fra regjeringen raskest mulig, både gjennom foreldremøter, via skolenes nettsider og på annen måte. Den den nye portalen og nummeret til telefonen/chattetjenesten må også være lett tilgjenglige på skolenes nettsider, understreker hun.

Se FUGs høringssvar til Djupedals NOU 2015: 2 "Å høre til"