Erfaringsseminar Beredskapsteam mot mobbing
(Foto: FUG)

Rundt 130 representanter fra kommuner og andre instanser var samlet i KS Agenda for å høre erfaringer fra tre kommuner som har startet beredskapsteam mot mobbing – på ulike tidspunkt og med ulike måter å organisere arbeidet på.

I dag fins det beredskapsteam mot mobbing i 24 kommuner og en fylkeskommune. Det var KS og FUG som i 2012 tok initiativet til prosjektet, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har støttet det økonomisk.

Teamene er satt sammen tverrfaglig i kommunene og skal kobles inn i vanskelige og fastlåste mobbesaker. Målet er å finne en rask løsning for mobbeofferet og familien.

- Lærerne turde ikke

Susanne (25) innledet seminaret med sin sterke mobbehistorie som startet i barnehagen og fulgte henne i 19 år. Første nå, i en alder av 25 år, føler hun at hun har funnet fotfeste og kan gå videre i livet.

Ingen voksne ville se og gripe inn mot den mobbingen de så foregikk.

– Jeg har alltid lurt på hvorfor lærerne ikke gjorde noe. Jeg tror det var fordi de var redde. Men det er bedre å bry seg en gang for mye enn for lite, sa Susanne.
Hennes historie var en sterk påminnelse om hvorfor beredskapsteam mot mobbing dessverre er nødvendige i kommunene. 

– Ingen barn skal oppleve noe slikt. Vi voksne skal være veggen som verner barna, vi skal se, snu oss rundt og gripe inn, sa spesialrådgiver Jorun Sandsmark i KS.

Steinkjer kommunes beredskapsteam
(Foto: FUG)

Steinkjer kommune

Beredskapsteamet i Steinkjer ble startet så sent som høsten 2015, men har likevel hatt ganske mange saker, to av dem fra barnehager.

– Vårt team er underlagt oppvekstsjefen i kommunen. Fra før hadde kommunen et Ressursteam Oppvekst for barnehage og skole. Det har tatt litt for lang tid å finne formen og samarbeidsmåten, sa teamleder Eva H. Haugseth.

Til tross for kort driftsperiode har de likevel lyktes med å få etablert en ”Mobbeknapp” direkte inne på elevenes digitale skrivebord. Den er godt synlig og rød, og her kan elevene varsle om mobbing.

– Men vi kunne hatt tydeligere kommunikasjonslinjer, både med skolene og Ressursteam Oppvekst. Rektor har heller ikke vært tett nok på de sakene vi har hatt fra skoler, sa Eva Hermann Haugseth og Anette Hermann.

De løftet også  spørsmålet om en fremtidig modell vil bli at Ressursteam Oppvekst og Beredskapsteamet mot mobbing blir slått sammen til et Miljøteam i kommunen.

Se presentasjonen av Steinkjer kommunes beredskapsteam mot mobbing her.

Råde kommunes Beredskapsteam
(Foto: FUG)

Råde kommune

Råde kommune var en av de fire pilotkommunene som startet i 2012/13. Beredskapsteamet har fått beslutningsmyndighet til å instruere saker, flytte ressurser og kompetanse i kommunen.

Siden oppstart i 2013 har Råde-teamet hatt seks saker, alle har vært fra skolen og har dreid seg om mobbing mellom jenter.

– To av sakene handlet ikke om mobbing men om utfordringer i samarbeidet mellom hjem og skole. Noen ganger kan foreldre være med på å forsterke konflikten. Men da må de møtes med forståelse for at problemet ikke skal eskalere, sa Margrete Ribe.

Beredskapsteamet driver en dialogbasert møteform der både mobbeoffer og mobberen møter med sine familier og andre relevante representanter.

– Vi innleder med å si at mobbingen er et voksenansvar. Det er vi voksne som ikke har fått til å hindre at mobbingen har skjedd, fortalte Hans Moan.

Forsamling beredskapsteam m kommunevåpen
(Foto: FUG)

Hjem-skole-konflikt

– Det er viktig å holde trykket oppe over tid, følge tiltakene og evaluere. Og det er viktig at skolen dokumenterer alt de gjør om det psykososiale rundt eleven, sa leder Anders Tønnesland.

– Vi kommer ofte for sent inn, når konfliktene er på sitt høyeste. Vi skulle ønske vi ble koblet inn tidligere.

Råde-teamet pekte også på at det er skolen som har ansvaret og må anerkjenne familier som har et barn som blir mobbet.

– Skolen må huske på at det er den som har ansvaret for relasjonen hjem-skole. Selv om de i første omgang ikke vil slå fast at mobbing skjer, må de møte foreldrene på en måte som gjør at de føler seg trygge, sa Råde-teamet, og la til:

– Og vi trenger også foreldre som er villige til å se på seg selv og ikke bare kaste ballen og skylden over på andre.

Se presentasjonen av Råde kommunes beredskapsteam mot mobbing her.

Høyanger kommune beredskapsteam
(Foto: FUG)

Høyanger kommune

Rektor Bjørn Berge ved Kyrkjebø skule i Sogn og Fjordane representerte et av de ferskeste beredskapsteamene.

Det ble offisielt vedtatt i Høyanger kommunestyre 16. juni 2015. Da hadde to skoler hatt tilsyn etter Opplæringslovens § 9a - i 2010 og 2013 – og med de samme avvikene. Samtidig kom det en stor mobbesak i kommunen.

– Den viste at vi ikke var gode nok til å håndtere mobbing. Det satt personale som hadde prøvd så godt de kunne i mange år, uten å greie det. Før det smalt. Da avdekket de mange mangler, fortalte rektoren.

– Vi har etablert rutiner og er på vei, men har fortsatt mange spørsmål. Det er for eksempel ikke enkelt å flytte elever mellom klasser eller skoler når vi har så små forhold. Hvordan unngå stigmatisering? spurte Berge.

Han syntes også det er vanskelig å gjøre beredskapsteamet kjent blant foreldre, elever og ansatte.

– Vi vil at teamet skal være løsningsfokusert og dialogbasert. Og vi må ha en god porsjon ydmykhet inn i møtene med foreldre og elever. Vi må jobbe respekt for alle parter. Mobberen skal erkjenne problemet og forstå konsekvensen av mobbingen, avsluttet han.

Se hans presentasjon av Høyanger kommunes beredskapsteam mot mobbing her.

Kjersti Botnan om mobbedommene
(Foto: FUG)

Hva kan vi lære av mobbedommene

Seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektoratet gikk igjennom dommene som har falt i mobbesaker og minnet om skolens handlingsplikt:

– Arbeidsmiljølogikken gjelder også for skole. Barn og unge skal ikke ha et dårligere rettsvern på skolen enn voksne har på jobben. Men godtar vi mer for skolebarn enn for voksen ansatte? spurte hun.

– Foreldre må være trygge på at skolen tar ansvaret for den delen av tiden barna deres er på skolen. Og den tiden blir stadig lengre, la hun til. Hun minnet om at barnets rettsvern er ikke bare Opplæringslovens §9a men også Barnekonvensjonen.

– Barn har rett til beskyttelse mot vold, og mobbing er definert som vold, sa hun.

Her er Botnan Larsens foredrag om mobbedommene.

Jorun Sandsmark og Gro Hexeberg Dahl
(Foto: FUG)

- Bruk ressursene dere har

 Beredskapsteamene mot mobbing skal være siste skanse når alt annet er prøvd og all tillit er borte. Det er ikke så mye tid igjen, for all tid er gått allerede, sa Jorun Sandsmark fra KS.

– Teamene skal ikke bli en ny komite i kommunen! Bruk de ressursene dere har, avsluttet hun.

Her er KS og FUGs presentasjon av oppstart med beredskapsteam i 2012, og erfaringer fra piloten.