Gunn Iren Mûller portrett lys topp
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

FUG er glade for en rekke av tiltakene mot mobbing, og forutsetter at de blir konkretisert, fulgt opp raskt og har høy kvalitet. Det er flott at Barneombudet skal få en så viktig rolle som barnets tillitsvalgte! 

Andre land ser også verdien av å ha et barneombud, og det var derfor ekstra spennende å høre hvordan det kroatiske barneombudet fungerer og jobber. Det skjedde i Dubrovnik da den europeiske sammenslutningen av foreldreorgan (EPA) hadde sitt vårmøte sist helg.

Gjeng med barn i basseng
(Foto: Colourbox)

Bedre svømmeopplæring

Sommeren nærmer seg, og med den kommer gjerne spørsmål til FUG fra media, skoler og bekymrede forelder om sikkerhet på skoleturer. Ofte handler de om svømmeferdigheter eller mangel på disse. Som regler blir vi kontaktet etter ulykker og i verste fall drukning.

I april ga FUG sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet om en ferdighetsprøve for svømming.

I dag tilbyr mange kommuner bare noen få timers svømmeopplæring på 4. trinn, og dette mener FUG ikke er godt nok. Man trenger tid i vann for å bli trygg.

En ferdighetsprøve kan bidra til å dokumentere om opplæringen har vært mangelfull. Men i  stedet for en obligatorisk prøve i 4. trinn, ønsker FUG ønsker at det blir fokus på selve opplæringen og at elevene kan vise delferdigheter i løpet av småskoletrinnet. De som kan svømme fra før må få mulighet til å videreutvikle sine ferdigheter i vann.

Progresjon fra tilvenning til svømmedyktighet er et godt utgangspunkt for å tilpasse opplæringen til elevens forutsetninger. Vi ønsker mer tid til svømmeopplæring for alle. Vi vet at fysisk aktivitet bidrar til økt læring og høyere måloppnåelse i andre fag.

Ha en fin og trygg vår!

Gunn Iren Müller, FUG-leder