Barn og Medier 2016 panel
(Foto: FUG)

- Foreldrene våre er mer opptatt på telefonene sine enn oss, men så er de vi som får kjeften, sa en av 9. klassingene i Medietilsynets ungdomspanel ved lanseringen av Barn og Medier 2016.

Det er to år siden forrige undersøkelse kom. I år har 2888 barn og unge mellom 9 og 16 år ved 36 skoler besvart spørsmål. I år har man økt utvalget av 16-åringer.

Også 2007 foreldre er spurt.

Tidligere tilgang

Nettbrett er på topp blant de yngste men faller ved økt alder. 100 % av dagens 15-åringer har smarttelefoner og dette er høyere enn i 2014. Langt flere 8-åringer enn i 2014 har fått smarttelefon, i følge foreldrene.

Mens gutter bruker mest tid på spill er jentene størst brukere av Instagram. Det er nesten utelukkende gutter som oppgir at de spiller om penger på nett, men antallet totalt er lavt for dette.

22 % av 9 -11åringer spiller spill med 18-årsgrense. Halvparten av de spurte foreldrene synes aldersgrensene på spill er ok.

7 % av 14 -16-åringene og 11 % av barna mellom 9 og 11 år sier de bruker spill i undervisningen på skolen.

Teenage girls calling on the mobile phones
(Foto: Colourbox)

Sosiale kanaler

Fem-på-topp-listen over sosiale mediekanaler er Snapchat, Instagram, Facebook, Kik og Twitter.

70 % av 9-årige jenter og 60 % av 9-årige gutter er på Snapchat, men mange går over på Facebook når de fyller 12 år.

For jenter ligger Instagram-bruken høyt uansett alder, mens for gutter synker bruken fra 12 år.

- Mediebruken generelt har særlig økt for jenter over 12 år. Nå oppgir de at de er i sosiale medier i 2 timer eller mer hver da, sa seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø fra Medietilsynet da han la frem funnene.

Jente med mobil og neglelakk
(Foto: Colorbox)

Nakenbilder

9 % av barn og unge sier de sender nakenbilder av seg selv. Spesielt 15-16-åringer sender slike på snapchat, til kjæresten og gode venner.

- Dette er blitt en del av ungdomskulturen, sa Haugan-Hepsø. Han vedgår at begrepet ”nakenbilder”  kan ha blitt definert litt ulikt av de som er spurt. Er det for eksempel en bar skulder i speilt eller dusjen?

Uansett oppgir 26 % av jentene at de har blitt presset til å sende nakenbilder av seg selv. Og så mange som 40 % av 16-årige jenter har fått uønskede seksuelle kommentarer på nett.

- Dette er høyt, sier Haugan-Hepsø, men legger til:

- Men det er gledelig å se at antallet som går aktivt inn og blokkerer personer som kommer med slike kommentarer øker. Det gjør også antallet som sier de snakker med foreldrene om uønskede hendelser på nett.

Mobbing

Det er ikke store endringer fra svarene i 2012 og 2014 i antall barn og unge som sier at de blir mobbet på nett.

7 % sier de har vært utsatt for nettmobbing ukentlig/månedlig – i 2013 svarte 5 % dette og i 2014 4 %. Men korrigerer man for at årets utvalg har med flere 16-åringer, ender man på 6 %.

1 av 4 har opplevd at noen er slemme på nett det siste året. To av 10 har opplevd at noen har lagt ut bilder som har gjort dem lei seg. 7 % sier de opplever utestengelse på nett ukentlig/månedlig.

Far med pc
(Foto: Colourbox)

Foreldre og skole

Det kan se ut som elevene lærer mer om nettvett og digital dømmekraft på skolen nå enn tidligere. Det er også noe barna ønsker å lære her, foruten fra mor og far.

Skolenes bruk av program som Bruk Hue og Du Bestemmer kan foreklare noe av dette.

Selv om barna selv sier de gjerne lærer nettvett og snakker med foreldre om nettbruk, skorter det ofte på foreldrenes kunnskap om barnas digitale hverdag, noe undersøkelsen bekrefter.

- Siden foreldrene våre ikke vet så mye om hva som skjer på nett, lager vi våre egne regler, sa en av 9. klassingene i ungdomspanelet.

- Det er en mismatch mellom foreldrenes kunnskap om det som faktisk skjer i barnas digitale hverdag, sa Kripos-ekspert i paneldebatt etter lanseringen.

- Utfordringen med foreldre er at de både skal være gode rollemodeller og mangler kunnskap om barnas liv på nett. I tillegg trenger alle voksne som har et profesjonelt ansvar for barn og unge å få økt sin kunnskap om dette. Lærerne må få økt sin kompetanse gjennom lærerutdanningen, sa direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.

Han mente også at foreldremøtene helt fra barnehagen av bør ha barns digitale liv som tema. - Det er altfor sent å begynne i ungdomsskolen, sa han.

Her er rapporten Barn og Medier 2016