Gunn Iren Mûller - blå smilende
(Foto: FUG)

Både trivsel og læring kan foreldrene hjelpe til med. God dialog mellom hjemmet og skolen sikrer at hverdangskommunikasjonen går greit og at man står sammen hvis det skulle dukke opp en vanskelig situasjon.

Fornøyde foreldre FUGkonf13
(Foto:FUG)

Foreldrenettverk

Gode nettverk foreldrene imellom er med på å sikre et godt miljø for alle barna, noe som igjen sørger for en trygg og god arena for læring.

Det er viktig å engasjere seg i barnas skolearbeid også om man ikke er i stand til å hjelpe barna så godt med lekser og oppgaver.

Det at foreldrene viser interesse og tydeliggjør betydningen av skolearbeidet er med på å styrke barnas læring.

Krever ingen særkunnskap

For mange er denne tiden av året tid for valg av klassekontakter og FAU-representanter. Mange kvier seg for å ta slike verv fordi de tror man må ha spesielle kvalifikasjoner eller at det tar veldig mye tid.

Det er det ingen grunn til å bekymre seg over!

Interesse for arbeidet er den eneste kvalifikasjonen som kreves, og arbeidet er ikke spesielt tidkrevende. Det man får tilbake er muligheten til å påvirke, masse kunnskap om skolens "indre liv" og et annet perspektiv på barnas hverdag.

Arbeidet er spennende, morsomt og givende!

Tafikk og barn
(Foto: Colourbox)

Jeg håper mange har bitt seg merke i den store trafikksatsingen "Hjertesoner" som er blitt lansert nå i forbindelse med skolestart.

Dette er et samarbeidsprosjekt som FUG deltar i sammen med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet, Miljøagentene og Syklistenes landsforbund.

Målet er å gi alle barna en tryggere skolevei ved å sikre at området rundt skolene er så bilfritt og oversiktlig som mulig.

La barna gå eller sykle til skolen, helst fra dag en. Gå gjerne sammen med dem til de er klare til å slippes løs på egen hånd.

Foreldreplakaten thumb

Lykke til - bruk oss!

Lykke til med nytt skoleår til hver og en! Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp og råd om skolen og skolehverdagen!

nettsiden vår fug.no finner du også mange tips til foreldre om skolestart og mye annet.

Alt vårt materiell kan lastes ned gratis, som foreldreplakaten. Ta også en titt på filmene våre om ulike temaer.

Med hilsen
Gunn Iren Müller, FUG-leder