Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og barn ved Smestad skole
(Foto: FUG)

FUG er med på årets store nasjonale dugnad for en tryggere skolevei sammen med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene og Syklistenes landsforening.

Hensikten med kampanjen, kalt «Hjertesoner», er å øke bevisstheten om at barn skal ha en trygg sone når de går til og fra skolen, og at foreldre og andre kan bidra til dette.

FAU-leder ved Smestad Christine Rein Helliesen
FAU-leder Christine Rein Helliesen (Foto: FUG)

Mangler drop-soner

– Vi har jobbet for å få trygge drop-soner i mange år uten å nå frem. Samtidig har det skjedd stadige utbygginger i området. Vi har plantegningene klare, men det er mange instanser involvert og det trengs penger, sier FAU-leder ved Smestad skole, Christine Rein Helliesen, der Hjertesoner ble lansert. 

Rektor Lene Rønning-Arnesen er helt enig. Med over 700 elever på den ene siden av veien, og deler av lekeområdet for de minste på den andre, uten gangfelt, oppstår det ofte trafikkfarlige situasjoner.

- Men jeg har bare penger til bøker og lærere, ikke vei. Samtidig føler jeg at det er jeg som har ansvaret for trafikkforholdene her, sa hun til samferdselsminister Solvik-Olsen.

Tvers over gaten ligger to barnehager, som også forårsaker mye trafikk. En jevn strøm med biler kom ned den smale veien på første skoledag mens vi var på besøk.

Jenter ved Smestad og minister
(Foto:FUG)

Bevissthet

Samferdselsministeren sier til FUG at han mest er opptatt av at foreldrene er bevisste.

 – Mange foreldre er svært flinke til å gå eller sykle med barna til skolen. Men vi har jo alle dager det vi har hastverk. Tar vi bilen, må vi opptre med største forsiktighet og lete etter de trygge stedene å sette av barna eller hente dem på, sier han.

Både flere gang- og sykkelveier, fleksible fartsoner og lavere hastighet ved skolene, er tiltak han vil prioritere.

– Og så kunne det males røde felt der vi kan sykle, foreslo fem jenter fra 6. og 7. klasse ved Smestad for ministeren.

Rektor Lene Rønning-Arnesen ved Smestad og politiet
Rektor Lene Rønning-Arnesen (Foto: FUG)

Skap en hjertesone

– Vi ønsker at flere barn skal gå og sykle på sikrere skoleveier. Skal vi klare det må hele landet stille til en felles dugnad, sier opplæringssjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

Ideen er hentet fra Vanse skole i Farsund. Der har de fått et markert område  - en hjertesone - rundt skolen, hvor det skal være bilfritt før, under og etter skoletid. Rektor ved Smestad skole i Oslo ønsker seg det samme.

– Barn klarer ikke å lese et komplisert trafikkbilde, og voksne må derfor ta ansvar. I tiden før, under og etter skolestart har vi kontroll av fart, rus og sikring av barn i bil, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Fem jenter fra Smestad
Smal vei med skole på en side og to barnehagen tvers over veien (Foto: FUG)

Viktig prosjekt

– Dette er et flott og viktig prosjekt som FUG selvsagt stiller seg helt bak. Det er også et utmerket tiltak som foreldre og skolen må samarbeide om, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hennes oppfordring er klar: – La barna gå eller sykle til skolen, helst fra dag en. Gå gjerne sammen med dem til de er klare til å slippes løs på egen hånd, sier hun.

Slik lager du en «Hjertesone»:

• Ta kontakt med skoleledelsen eller FAU for å lage «Hjertesone» på din skole. Foreldre, skole og elever samarbeider om prosjektet.

• Marker et område rundt skolen. Dette område er «Hjertesone» og skal være bilfritt før, under og etter skoletid.

• Finn trygge og oversiktlige av- og påstigningssteder for barn som må kjøres. Av- og påstigningsstedene skal være utenfor «Hjertesonen».

• Elever bør i størst mulig grad oppfordres til å gå eller sykle til skolen.

• Spre ideen om «Hjertesone» på Facebook og i ditt nettverk.

Ketil Solvik-Olsen ko på sykkel
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Logo Hjertesoner