Gunn Iren Mûller portrett lys topp
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Det er viktig at de som skal være våre tillitsvalgte er kjent med det mandatet FAU og skolens øvrige rådsorgan har.

Vi har allerede fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra rektorer over hele landet som synes de har fått god hjelp av materiellet vårt.
 
I år har vi også startet med å strekke ut en hånd til fylkesmennene, både for å få til et samarbeid med dem, men også får å nå ut til skoleeierne i de ulike fylkene.

Vi håper å få god kontakt i alle fylker slik at FUGs arbeid vil bli mer synlig og slik at flere får nytte av alt materialet som finnes tilgjengelig hos oss.

Gunn Iren Müller overtar NOKO-ledelsen (Foto: Mette Width Hågensen)
(Foto: Mette With Hagensen)

Nordisk foreldrenettverk

For to uker siden var hele utvalget på tur til Stockholm for å være med på Nordisk Komités (NoKos) konferanse om "Samverkan och inflytande mellan hem och skola".

Landene i Norden har mye å lære av hverandres systemer og samarbeidet mellom de nordiske landene er godt.

Ved konferansens slutt  ble lederskapet overført fra Sverige til Norge. Vår konferanse om to år skal handle om mangfold og tilpasning, og vi vil også jobbe med dette temaet i den kommende toårsperioden.

Tilpasset opplæring

Ordet "mangfold" får ofte betydningen mange nasjonaliteter, men det inneholder så mye mer. Alle barn i norsk skole har rett på tilpasset opplæring ut fra sine evner og anlegg.

Denne retten tolkes ofte til å bety at de barna som strever litt ekstra skal få hjelp, men den tolkningen er alt for snever. Retten til tilpasset opplæring gjelder også barn med ulike funksjonsbegrensninger, både fysiske, men også de mer skjulte som for eksempel dysleksi og den gjelder også for de barna som har evner og anlegg langt ut over normalen.

Jøsendal-utvalget la frem sin NOU om barn med stort og ekstraordinært læringspotensial for vel to uker siden og denne skal vi følge opp nøye i ukene fremover.

Med vennlig hilsen
Gunn Iren Müller
FUG-leder