Forsamling Fylkesmannen Oslo og Akershus
(Foto: FUG)

Rundt 100 barnehage- og skoleeiere deltok i samlingen i Oslo, og Falck representerte både FUG og FUB i dette foredraget.

- Hvis et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen- eller barnehagen ligger i bunnen, vil det blir færre klager inn til Fylkesmannen og Sivilombudsmannen, som dere har hørt om her før i dag, sa hun.

Kjersti Falck hos Fylkesmennen Oslo Akershus
(Foto: FUG)

Avklare forventninger

Kjersti Falck minnet om den lovhjemlede plikten både barnehage- og skoleeiere har til å samarbeide med foreldre til beste for barna. Det er viktig å dra i samme retning og å avklare forventningene, sa hun.

- Foreldre er viktige både for egne og andres barn. Forskning viser at foreldre som bryr seg om skolehverdagen, får barn som både trives og gjør det bra på skolen, uavhengig av egen utdanning.

- Men det kan være grunner til at noen foreldre holder seg unna skolen; de føler de ikke kan bidra. De kan ha hatt dårlige skoleopplevelser selv. Da er det skolens oppgave å forsøke å få dem med og møte dem på en god måte, understreket hun.

PPT om foreldreengasjement
(Foto: FUG)

Brev til rektorene

Parallelt med FUGs besøk hos fylkesmennene, er det blitt laget et skoleringsopplegg som er sendt alle landets rektorer. Det kan brukes til opplæring av foreldre i hvordan de skal utøve sine verv på skolen.

Opplegget kan tilpasses lokale forhold.

 - Det er skolen som skal ta initiativ til samarbeid med foreldre. Og det er viktig at skolen tidlig signaliserer at foreldrene er viktige samarbeidspartner og at skolen er avhengig av et godt samspill for at elevene skal ha et godt skolemiljø, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Opplegget som rektorene kan bruke, finnes både på bokmål, nynorsk og nordsamisk.

Så langt i år har FUG holdt foredrag for skoleeiere på fylkesmannssamlinger i Hedmark, Rogaland, Troms foruten Oslo og Akershus. Før jul står Nordland, Sogn og Fjordane, Oppland og Telemark for tur.