FUG fyller 40 med rollups og plakater
(Foto: FUG)

Foreldrenes betydning for elevenes inkludering, trivsel og læring har alltid vært ledetråden for FUGs arbeid. Dette er også hovedtemaet for fagseminaret som skjer 21. november i Oslo.

- Vi ønsket å markere jubileet vårt med å samle fagfolk vi samarbeider med, og som også kan tilføre oss ny kunnskap. Foreldrenes betydning for barns trivsel og læring er minst like viktig i dag som da vi ble til, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Torbjørn Røe Isaksen på Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG)

Alle nivåer

Foruten kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, kommer forskere, skoleeiere, skoleansatte og andre fagpersoner for å bidra med innlegg.

Her blir alle nivåer representert; vi får høre om ny kunnskap på området, temaer blir belyst fra skoleeiersiden og samarbeidspartnere utenfor skolen, og vi får eksempler fra praksisfeltet.

- Dette gir oss mulighet til å se hjem-skole-samarbeidet fra ulike perspektiver, sier Gunn Iren Müller. Hun vil selv si noe om FUG og foreldrenes rolle i fremtidens skole.

Ulla Kofoed (Foto: UCC)
Ulla Kofoed (Foto: UCC)

Skoleeiers ansvar

Professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark og lektor Ulla Kofoed ved den danske Professionshøjskolen, vil begge snakke om foreldrenes viktige rolle.

Politiker og jurist Abid Raja vil snakke om inkludering versus integrering, og utdanningsdirektør John Ole Vange fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil belyse hvordan skoleeiere kan medvirke til å utvikle gode læringsmiljø i skolen ved å trekke foreldrene med.

Rektor Gerd Elin Borgen fra Gaupen skole vil, sammen med lærere ved skolen, forteller om hvordan de jobber med tilpasset opplæring, også for elever med høyt læringspotensial.  

Familieterapeut og lærer Synne Hall Arnøy fra Rosa Kompetanse og lærer ved Oslo musikkskole, Sissel Larsen, holder også hver sine innlegg.

Gunn Iren Müller med 40års-plakat høyde
(Foto: FUG)

Elevbidrag

Elever fra Vg3 utstillingsdesign ved Elvebakken videregående skole har påtatt seg oppdraget med å lage utstilling om FUG som skal stå i en uke i resepsjonen i Schweigaardsgate 15B.

Og elever fra restaurant- og matfag ved Rosenvilde videregående skole lager mat og serverer de fremmøtte.

- Vi gleder oss til denne dagen hvor hele utdanningssektoren er samlet for å snakke om, og lære mer om, samarbeidet mellom hjem og skole, sier Gunn Iren Müller.

Fagseminaret vil bli omtalt i sosiale medier og nettsak.

Her kan du se programmet.

Les mer om FUGs historie her, og last ned vårt jubileumshefte!

Elevebakken-elever lager FUG-utstilling
Elever fra Elvebakken vgs sin linje for utstillingsdesign (Foto: FUG)