Samiske barn (Foto: Trine Jonassen)
(Foto: Trine Jonassen)

Formålet med foreldrekonferansen er å sette søkelyset på rettigheter for samiske barn og foreldre samt dele kunnskap og gode erfaringer.

Målet er også å legge til rette for en arena der fagpersoner og foreldre treffes.

Miram Paulsen, FUB og Henrik Gaup, FUG
Foto: FUB/FUG

Motivasjon

Norge har, med bakgrunn i urfolkets særskilte rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta - samiske barns og foreldres interesser.

Konferansen skal motivere til foreldreengasjement, og styrke medvirkning og godt samarbeid i barnehage og skole.

- Vi håper mange melder seg på, sier FUG-leder Gunn Iren Müller og FUB-leder Marie Skinstad-Jansen. De deltar begge på konferansen og kommer med sin hilsen.

FUB og FUGs samiske representanter, Miriam Paulsen og Henrik Gaup, har stått sentralt i planleggingen og er selvsagt også på plass.

Spennede program

Konferansen er gratis. Blant temaene som står på programmet er:

- Samiske barns tanker om tradisjonell kunnskap
- Samisk barneoppdragelse
- Spesialpedagogikk for samiske barn
- ILO-169, Sameloven og Norges forpliktelser
- Kunnskap om godt hjem-barnehage/skole-samarbeid
- Deling av god praksis

Blant foredragsholderne er prof. (emerita) Asta Mitkijá Balto, konstituert fylkesmann og utvalgsleder for Hjertespråket (NOU 2016:18) Bård Magne Pedersen, og Torjer Andreas Olsen og Kajsa Kemi Gjerpe fra Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø

Arrangementet er gratis og åpent for alle samiske foreldre som har barn i barnehage eller grunnopplæring, og ansatte i barnehage og skole.

Påmelding skjer her. Klikk på kjøp billett, selv om arrangementet er gratis!

Velkommen!