Lei skolegutt
(Foto: Colourbox)

Funnene fra Elevundersøkelsen 2016 viser at 6,3 prosent - eller 39.000 elever - blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det kan være fra medelever og lærere, og det inkluderer digital mobbing.

Mobbing fra medelever rammet 4,6%  to - tre ganger i måneden eller oftere, og over 40 % av disse har ikke fortalt det til en voksen.

Hele 16 % av elevene som sier de blir mobbet, oppgir at skolen vet om det men de foretar seg ingeting.

Kompetanseheving i skolene

- Dette er helt uakseptabelt. Alle som blir mobbet og sier fra om dette skal oppleve å bli trodd! Og skolene skal handle for å få en slutt på mobbingen, sier Gunn Iren Müller.

- Dessverre stemmer dette med de henvendelsene FUG fikk i 2016. I alt 55 foreldre kontaktet oss om mobbing i fjor, og mange sa de ble møtte med skepsis, mistro og bagatellisering. Flere fortalte om skoler som ikke ville fatte enkeltvedtak med forpliktende tiltak for å få slutt på mobbingen, sier hun.

FUG-lederen mener kompetansen hos de voksne på skolen til å forebygge, avdekke og hindre mobbing må økes. Det forventer hun trappes opp fra sentralt hold.

Jente med mobil og neglelakk
(Foto: Colourbox)

Et varsku til foreldre

Hun er også bekymret for at mange barn og unge holder mobbingen for seg selv.

- Jeg er redd for at mye av dette skjer digitalt, kanskje i kombinasjon med annen type mobbing. Det er et varsku både til skolen, men også oss foreldre.

- Vi må sette oss mye bedre inn i den digitale hverdagen til barna våre, følge med og bygge tillit. Dette henger sammen. Barna må vite at de kan komme til oss når alvorlige ting skjer, og da må vi har et minimum av kunnskap om hva de holder på med, sier hun.

Far med pc
(Foto: Colorbox)

Voksne er forbilder - igjen!

Müller er også opptatt av at voksne i alle sammenhenger er forbilder for barn og unge.

- Det gjelder både foreldre, lærere, politikere og alle andre som ofte ytrer seg offentlig. Tonen har blitt røffere og mer hatefull. Det er et tankekors, og noe vi må gjøre vårt til å få endret.

- Hvis læreren mobber eleven, hva kan vi da forvente av de andre elevene? Og hvis foreldre ytrer seg negativt og hatefullt rundt middagsbordet eller i sosiale medier, hva kan vi da forlange av barna våre? spør Gunn Iren Müller.

Både voksne som mobber eleven på skolen (1,8% oppgir dette) og digital mobbing (1,9%) er nye kategorier i den siste undersøkelsen.

Her er hele Elevundersøkelsen 2016.

Sjekk nullmobbing.no med viktig og nyttig stoff hvis du eller andre opplever mobbing