Liten gutt og stor jente med mobil (Foto: Medietilsynet)
(Foto: Medietilsynet)

Medietilsynets foreldrepanel er Facebook-basert og består av foreldre fra hele Norge. Trygg bruk, som er en del av Medietilsynets virksomhet, ønsker å involvere panelet mer enn de har gjort tidligere. Dette skjer i en lukket Facebookgruppe.

Omtrent en gang i måneden blir paneldeltagerne bedt om å komme med sine tanker rundt barn og mediebruk, det å være foreldre i en digital hverdag, gjøre vurderinger av nye ressurser vi lager og lignende.

Foreldrepanelet vil også bli oppfordret til å skrive blogginnlegg om temaer de brenner for og eventuelt stille opp i andre sammenhenger.

Joachim Majambere, seniorrådgiver FUG
Foto: FUG

Spennende mulighet

Det er Ida Aspeslåen Erikstad fra Medietilsynet og seniorrådgiver Joachim Majambere fra FUG som samarbeider om å finne nye medlemmer til panelet.

- Samarbeidet med FUG gir oss mulighet til å nå ut til mange engasjerte foreldre som har et ønske om å være med å utgjøre en forskjell, sier Ida Aspeslåen Erikstad.

- Å jobbe med eksisterende nettverk på denne måten er litt nytt, men jeg har tro på at det vil gi gode resultater og positive opplevelser for alle involverte.

Et lite panel har vært samlet alt siden juni og det jobbes nå med å utvide.

- Dette er en ypperlig mulighet for foreldre til å komme med innspill, ideer og tanker omkring barnas digitale liv og de utfordringer dette kan gi oss foreldre, sier Joachim Majambere fra FUG.

Meld din interesse

Dersom du ønsker å delta sender du mail til Joachim.Majambere@fug.noinnen 30. september 2017.

Husk å inkludere:

• Fullt navn
• Antall barn og alder på disse
• Hvilken landsdel du bor i
• Din e-postadresse

Disse opplysningene vil hjelpe oss å få et så godt sammensatt panel som mulig.

Ta kontakt med Ida Aspeslåen Erikstad i Medietilsynet for mer informasjon om arbeidet i panelet, ida.erikstad@medietilsynet.no;