FUG-utvalget på Kampen skole samisk tilbud
(Foto: FUG)

FUG-utvalget besøkte Kampen skole i september og ble orientert om tilbudet. 

- Elevene kommer fra 26 ulike steder i Oslo og Akershus, forteller Haddal, som har vært utviklingsleder for samisk opplæring i Osloskolen siden 2013. Dette skoleåret er det 35 elever som får opplæring i nordsamisk.

Alle barn som står i det samiske manntallet har en lovfestet, individuell rett til samisk opplæring i skolen. I Oslo fungerer Kampen skole som base, men ingen elever fra denne skolen bruker tilbudet i dag.

Kampen skole samiske lærere
Lena Haddal (foran) med lærerne Nina Krokmo t.v og Heidi Guttorm Einarsen.

Stort spenn

I Oslo er det kun nordsamisk som tilbys. Undervisning i lule- og sørsamisk skjer i Trondheim eller via fjernundervisning.

På Kampen skole skjer undervisningen på nivåene 1–4 i tillegg til nordsamisk som fordypning eller som fremmedspråk. Noen ytterst få elever har det som førstespråk.

- Det er et stort spenn i alder og pensum. Undervisningen skjer i mange små grupper med hver sine lærere og til ulike tider, forteller Haddal.

Opplæringen gis i tillegg til den undervisningen elevene får ved sine vanlige skoler.

- Det kan oppleves krevende, spesielt for elevene på ungdomsskolen og i videregående, der de har mye lekser. Da kommer samiskopplæringen oppå dette. Derfor har vi en del ”ut-og inn-elever” som tar pauser noen år, men kommer tilbake igjen, sier hun.

De tilbyr også et ambulerende lærerteam som kan reise hjem til elever for å gi undervisning.

Lena Haddal utviklingsleder samisk opplæring i Osloskolen
Lena Haddal (Foto: FUG)

Moderne bibliotek

Som for de fleste andre steder, har utfordringen i Oslo vært å få gode nok samiske læremidler.

Haddal har likevel greid å bygge opp et topp moderne bibliotek med oversatt litteratur, nye pulter og nytt teknisk utstyr. Hun er spesielt stolt over bøkene for 1. – 5. klasse som er helt nye. Bøker for videregående derimot finnes knapt.

- Vi har også utfordringer med å få knyttet til oss stabil og faglært arbeidskraft. Lærerne går ned i lønn når de kommer til Oslo. En samisk lærer som jobber i Alta tjener mer, sier hun.

FUG-utvalget i møte om samisk opplæring
(Foto: FUG)

Foreldresamarbeid

Fra å ha brukt mye tid til å bygge opp bibliotek og skaffe læremidler, er hovedfokuset til Lena Haddal nå å utvikle innholdet. Hun har et godt samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og håper enda flere får vite om tilbudet.

- Vi jobber nå mye med å rekruttere de yngste elevene. I fjor begynte 12 førsteklassinger her, forteller hun.

Det store aldersspennet og reiseavstanden betyr at de tilreisende elevene ikke får noe samisk miljø på Kampen skole. Heller ikke foreldrene får et naturlig felleskap her.

- Vi har hatt tre foreldremøter, men bare 10 møtte. De har ikke tid eller mulighet til å reise såpass langt. Derfor har vi i høst satset på utviklingssamtaler på en-til-en-nivå, sier hun.

Hjertespråket

I følge NOU 2016:18 Hjertespråket blir det slått fast at de samiske språkene er truede. Det trengs flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende.

Økt bruk og styrking av samisk språk i barnehage og skole vil være blant de viktigste tiltakene, slo rapporten fast. FUG støttet anbefalingene i sitt høringssvar.

Denne saken finnes også på nord-samisk på fug.no.