Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig

Innlegg av FUG-leder Gunn Iren Müller i temabilag i Dagbladet og på utdanningogjobb.no 28. november 2017

Hva er foreldremedvirkning? Diskusjonen fikk fart i sosiale medier i november etter forslaget fra en politileder fra Agder om at foreldremøtene burde gjøres obligatoriske.

Etter hans mening er foreldre uansvarlige og for lite opptatt av barnas sosiale miljø på skolen. De møter ikke opp i foreldremøter, der dette burde være tema, mente han.

Vi er helt enige med ham i at foreldrene må trekkes med i arbeidet for et trygt og godt klasse- og skolemiljø. Fungerer ikke det sosiale, blir læringen heller ikke god, viser forskning.

Dette kan et godt foreldrenettverk og initiativ fra foreldre til sosiale arrangementer for barna bidra til – i et nært samarbeid med skolen.

Fedre engasjerer seg
(Foto: Snøballfilm)

Foreldremøter - hvorfor kommer de ikke?

Vi synes likevel ikke obligatoriske foreldremøter er veien å gå, men at skolen skal spørre seg hvorfor ikke flere møter.

Kan det være mangelfull kommunikasjon fra skolens side? Eller er det formen og temavalgene på foreldremøtene?

Har det med lav selvtillit hos noen foreldre å gjøre, som gjør at de tviler på om de kan bidra? Vi skal la den debatten ligge.

Uansett er det helt avgjørende at skolen gjør alle foreldre oppmerksomme på hvor viktig de er for eget barns trivsel og læring – og for hele klassefellesskapet. Det er ikke opplagt for alle foreldre.

Tillit og lav terskel

Et godt samarbeid mellom hjem og skole må være basert på tillit der begge parter er kjent med sin rolle og forventningene til hverandre. Terskelen må være lav for å ta kontakt og spørre – begge veier. Bare på den måten kan saker og problemer bli oppklart og løst – til beste for eleven.

Foreldremøter er bare en av mange arenaer for samarbeid. Vi siterer rektoren på en Trondheims-skole som nylig sa at det viktigste for ham er alt det som skjer mellom foreldremøtene. Altså den jevnlige dialogen mellom foreldre og kontaktlærer, andre ansatte og rektor - gjennom hele året.

 På Trondheimsskolen var både foreldre og skoleledelse godt fornøyde med samarbeidet. På mange skoler er det heldigvis sånn!

Voksne snakker sammen
(Foto: Colourbox)

Skolen må invitere

Dessverre gjelder ikke det overalt. De fleste henvendelser FUG får fra foreldre, handler om at kommunikasjonen og dialogen med skolen er for dårlig. Foreldre opplever at skolene ikke erkjenner og følger opp saker de varsler om, som mobbing, bråk, uro eller dårlig miljø.

Det skorter også ofte på enkel og tydelig nok informasjon om praktiske sider ved skolehverdagen.

Skolen må invitere alle foreldre med til et reelt og godt samarbeid. De er den profesjonelle part som må legge til rette for dette. De kan bevisstgjøre foreldrene på hvor viktige de er for sin elev og for fellesskapet. Så må foreldrene stille opp og trekke hverandre med - til beste for skolemiljøet og barna.