Alle elever har rett til et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Som foreldre kan vi bidra til et inkluderende skolemiljø for barna våre.

– Lær barna dine at ikke alle mennesker er like, men at aller er like mye verdt, lyder første setningen på FUGs tipsplakat. Den har 11 tips.

Plakaten ble sendt til skoler i fjor høst og kan lastes ned gratis fra fug.no. Den finnes også på nynorsk og nord-samisk

Voksne har ansvar

Overordnet for de 11 tipsene fra FUG er at voksne har ansvar for å legge til rette for vennskap. Og vennskap beskytter mot mobbing, frafall og utenforskap.

– Bli kjent med de andre foreldrene og barna i klassen. Tenk på hvordan du kan inkludere både nye elever og foreldre, sier hun og viser til plakaten.

Det å ha felles ”regler” for bursdager og andre fester, er en gyllen regel vi voksne må praktisere, sier hun.

Godt samarbeid

I tillegg er det viktig å være et godt forbilde, snakke med barnet om mobbing og nettvett og å være åpen for at også ditt eget barn kan mobbe.

FUG-leder Gunn Iren Müller supplerer med at inkludering betyr at hjem og skole må samarbeide, og at det er viktig for alle foreldre å opprette en god dialog med læreren.

– Vi oppfordrer Jan Tore Sanner til å ta en titt på plakaten og vi er gjerne med i diskusjoner om hvordan foreldre kan bidra til inkludering på skolen, sier hun.