- Mange tror at norsk tegnspråk er en slags forkortet og taus form for norsk utført med hendene. Men slik er det ikke. Norsk tegnspråk er et selvstendig språk med en helt annen grammatikk, sier FUG-medlem Lise Lundh.

Lundh har selv en sønn som er tegnspråkbruker.

Ifølge Språkrådet, er norsk tegnspråk det eldste og største minoritetsspråket i Norge. Tegnspråk brukes aktivt av mellom 16 500 og 25 000 mennesker, og er en del av vårt språklige mangfold.

Egne rettigheter

Tegnspråk har også egne rettigheter i opplæringsloven på linje med bokmål, nynorsk og samisk.

- Selv om mange kan få god hjelp av høreapparat eller cochleaimplantat i kombinasjon med å munnavlese de som snakker, er ikke det tilstrekkelig for alle, mener hun.

Fra 1997 har alle elever som bruker tegnspråk som førstespråk rett på opplæring i og på tegnspråk, uavhengig av hvilken skole de går på.

Klassen kan lære

Det nye heftet består av nyttige informasjon og regelverket knyttet til tegnspråk. Den gir også gode tips til foreldre, kontaktlærere og skolen om tegnspråk-bruk. I midten finner vi enhåndsalfabetet.

Mange hverdags- og skolesituasjoner er godt illustrert av tegnerne Anna Fiske og Johanne Hjorthol. Elevene kan for eksempel lære å føre en enkel samtale med en medelev som bruker tegnspråk.

Her er tegnspråkbrosjyren på bokmål.

Her er tegnspråkbrosjyren på nynorsk.

Det kan også bestilles på bestilling@fug.no.

Gunn Iren Müller med inkluderingsplakat (Foto:FUG)
Gunn Iren Müller med FUGs inkluderingsplakat (Foto: FUG)

Rektor har fått pakken

- Alle landets førsteklasser skal i år få FUGs skoleutsending. Den er sendt til rektor på skolene, og vi har beregnet et klassesett til hver enkelt førsteklasse. Vi har skrevet et brev til både rektor, FAU-leder og kontaktlærerne, og vi håper det blir delt ut på første foreldremøte, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Foruten tegnspråkheftet består skoleutsendingen av FUGs plakat om inkludering og en informasjonsbrosjyre om FUG.

Du finner FUGs inkluderingsplakat på bokmål her.

Du finner FUGs inkluderingsplakat på nynorsk her.

Du finner FUGs inkluderingsplakat på nordsamisk her.

- Materiellet kan brukes som utgangspunkt for diskusjon i klassene om hva som skal til for at alle elevene skal oppleve inkludering og tilhørighet i klassene, sier Müller.