Foreldrelaget ved Ullern videregående skole samarbeider med skolen og støtter tiltak som kommer alle elevene til gode.

På sidene sine skriver Foreldrelaget at de ønsker: 

  • Å bidra (økonomisk) med trivselsfremmende tiltak for elevene
  • Å ha en åpen og likeverdig dialog med skolen om læringsstrategier og måloppnåelse for elevene
  • Å videreformidle informasjon om skolen, læreplan og resultater
  • Å bidra til en positiv utvikling av skolen
  • Å være positive støttespillere for skolen – til beste for elevene