Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. Nye forslag om fjernundervisning og personvern - dette mener FUG

 2. - Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

 3. - Nyttig å verne barns privatliv i forslag til ny barnelov

 4. Dette mener FUG om rammeplan for SFO

 5. FUG støtter videreføring av midlertidige tilpasningslover

 6. Barn og unges overgangsvindu er nå!

 7. FUG-tal for 2020: Bekymra for intern strid i FAU

 8. - Har registrert at forslaget har møtt motstand mange steder

 9. - Pandemien har understreket betydningen av foreldremedvirkning

 10. FUGs forslag til endring i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

 11. FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

 12. FUG og FUB med nytt tilbud til foreldre: - Uvant å holde foredrag uten publikum

 13. Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

 14. Tips og triks for feiring av Halloween og bursdagar under korona

 15. Bekymret for oppfølgingen av sårbare elever: - 170 millioner er langt fra nok

 16. Nytt spill skal gjøre det enklere å snakke med barna om nettvett og sosiale medier

 17. Skolestart er stas

 18. Våren vi alltid vil huske

 19. Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

 20. FUG glad for at hele klasser kan samles

 21. Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter

 22. Melby roste foreldre for håndtering av hjemmeskolesituasjonen

 23. Hurra for 17. mai, demokratiet og foreldrene!

 24. 2019: Eit travelt siste år for FUG-utvalet

 25. - Det beste vi kunne håpe på!

 26. - Vi nekter å sitte stille i båten

 27. Ny FUG-undersøkelse: 44% av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen

 28. FUG oppfordrer FAU og KFU til å sende inn høringssvar om ny opplæringslov

 29. God påske - takk for innsatsen!

 30. - Frykter pulverisering av foreldresamarbeidet med ny lov

 31. FUG med fire forventninger til kunnskapsministeren

 32. FUG påpeker mangler i koronaforskriften

 33. Skolene må ta initiativ til FAU-møter

 34. Hjem-skole-samarbeidet viktigere enn noen gang

 35. Ta kontakt med barna og familiene!

 36. FUGs fem råd: Senk skuldrene - gjør så godt du kan!

 37. FUB og FUG anbefaler å følge de nasjonale helserådene

 38. FUG forpliktet seg til å ta barn og unges digitale liv på alvor

 39. - Vi må lytte og lære av barna

 40. Foreldrestemmen trenger et nasjonalt løft

 41. FUG vil ha meir forskning og betre internkontroll

 42. FUG-utvalget 2020-2023

 43. FUG-tall 2019: Dårlig kommunikasjon mellom skolen og foreldre

 44. Marius Chramer ny FUG-leder

 45. Takk for oss!

 46. - Takk for innsatsen!

 47. Ny brosjyre om en god skolestart

 48. Barnekonvensjonen feirer 30 år i DNA-format

 49. Barns trygghet på nett - et komplekst bilde

 50. En god skolehverdag for alle

 51. Hvordan kan foreldre bidra til et godt skolemiljø?

 52. Foreldre må ta grep foran Halloween

 53. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 54. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 55. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 56. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 57. Vil du ta verv i år?

 58. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 59. FUG mener klasselister må kunne deles

 60. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 61. Gode grunner til å ta verv på skolen

 62. Å bygge en skole for framtida

 63. Er du klar for foreldremøte?

 64. Aktive dager for FUG i Arendal

 65. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 66. Skolestart

 67. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 68. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 69. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 70. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 71. Skjeve kaker blir også spist!

 72. FUG skuffet over kutt i Statped

 73. Mobbing - kva er rett definisjon?

 74. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 75. - Skolen har et humanitært problem

 76. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 77. Det viktige valget før sommeren

 78. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 79. Vi legger om til ny dataløsning

 80. Må få bedre rådgivning i videregående

 81. Lekser - til glede eller besvær?

 82. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 83. Stopp mobbing - råd til foreldre

 84. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 85. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 86. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 87. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 88. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 89. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 90. God jul fra FUG!

 91. Klare til dyst frå nyttår

 92. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 93. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 94. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 95. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 96. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 97. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 98. - Synd å sette barns læring på vent

 99. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 100. En god Halloween for alle barn

 101. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 102. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 103. Snakk sammen om skolemiljøet

 104. Laget rundt eleven - det er oss

 105. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 106. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 107. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 108. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 109. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 110. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 111. Adresse: Bø

 112. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 113. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 114. Nye FUG-filmer til skolestart

 115. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 116. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 117. Vi har fornyet oss!

 118. God sommer!

 119. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 120. Ivrige foreldre tok verv på straken

 121. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 122. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 123. Eit allsidig år for FUG

 124. Sykling, hjertesoner og dugnad

 125. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 126. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 127. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 128. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 129. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 130. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 131. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 132. Benedicte Bergseng Mælan er død

 133. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 134. Hugs Foreldreundersøkinga!

 135. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 136. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 137. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 138. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 139. En god Halloween for alle

 140. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 141. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 142. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 143. Sammen om hverdagsinkludering

 144. Bli med i nytt foreldrepanel

 145. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 146. Ny plakat og ny mobbelov

 147. FUG på Arendalsuka 2017

 148. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 149. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 150. En vanskelig uke

 151. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 152. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 153. Stor aktivitet i første FUG-år

 154. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 155. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 156. FUG i Stortingshøring

 157. Det koster å gi et dårlig tilbud

 158. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 159. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 160. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 161. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 162. Trivsel og læring viktig for alle barn

 163. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 164. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 165. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

 166. Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

 167. God jul til alle!

 168. 19 forslag for elever med stort læringspotensial

 169. PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

 170. Glade for evaluering av SFO

 171. FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

 172. Klare for jubileum

 173. Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

 174. SFO overmoden for evaluering

 175. FUG jubilerer med fagseminar

 176. FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 177. Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

 178. FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

 179. Skolens ansvar å lære opp foreldre

 180. Foreslå skoler til Benjaminprisen!

 181. FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

 182. Nytt skoleringsopplegg for rektorene

 183. Ta verv og få ei stemme inn i skulen!

 184. Hjem-skole-samarbeid har større potensiale

 185. Dugnad for en trygg skolevei

 186. Velkommen til nytt skoleår!

 187. Ny og matnyttig rapport om Beredskapsteam mot mobbing

 188. Hektisk første halvår for FUG

 189. FUG skuffet over lite hjem-skolefokus i lærerutdanningen

 190. Foreldre mangler kunnskap om barnas digitale liv

 191. 2015: Eit hektisk år for FUG

 192. En god overgang til videregående

 193. Nye born og vaksne på veg inn i skulen

 194. Ønsker mer svømmeopplæring for alle

 195. Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

 196. Mange gode tiltak mot mobbing

 197. Spill en rolle for skolemiljøet!

 198. Forventninger til Jøsendalutvalget

 199. Lite kunnskap og mange myter om evnerike barn

 200. En spenstig 40-åring!

 201. Vi ønsker oss DIN historie!

 202. Trygg Bruk-prisen 2016 til Norges første mobbeombud

 203. Nytt FUG samlet for første gang

 204. Signerte Partnerskap mot mobbing

 205. 2015-tall: Mange foreldre opplever å ikke blir hørt eller trodd

 206. Mottak av nyankomne elever og foreldre

 207. Velkommen til nytt FUG!

 208. Bruk julen til gode samtaler!

 209. Hjem-skole i fokus da FUG ble takket av

 210. - Privatøkonomi må inn i flere skolefag

 211. Yrkesfagene stemplet av for snever frafallsdefinisjon

 212. - Mange foreldre opplever stor avstand til skolen

 213. Oppsummering av Foreldrekonferansen 2015

 214. Torbjørn Røe Isaksen: - Viktig med forventninger og samarbeid

 215. - Velkommen til Foreldrekonferansen 2015!

 216. Diskuter gratisprinsippet på skolen!

 217. Statsbudsjettet: Mye bra, men FUG savner flere mobbetiltak og SFO-evaluering

 218. Foreslå kandidater til nytt FUG!

 219. Meld deg på Foreldrekonferansen 2015!

 220. Gjør en forskjell!

 221. Det viktige foreldremøtet

 222. Kamp mot mobbing

 223. Kamp mot mobbing

 224. Støtter krafttak for yrkesfag

 225. Sett av dato for Foreldrekonferansen 2015

 226. Gjør en forskjell!

 227. Her er FUGs svar til Djupedal: Å høre til

 228. Foreldre fins også i fremtidens skole

 229. Aktivt og spennande år for FUG

 230. Viktig med elevmedvirkning

 231. Spente barn og foreldre før skolestart

 232. Å bygge et lag rundt eleven

 233. – Bli ein engasjert forelder!

 234. Svømming må tas på alvor av skolene

 235. Still spørsmål til politikerne om skole

 236. La lærerne heve sin kompetanse

 237. Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

 238. Viktig med forskning om mobbing i barnehagen

 239. App skal sikre god hjem-skole-kontakt

 240. Vi må avlive myter om yrkesfag

 241. ”Men de er jo så små - det går seg nok til”

 242. Tre viktige FUG-vedtak

 243. Krever hardt arbeid hver dag

 244. Rekordmange har kontaktet FUG – mobbesakene øker

 245. Nye kommunar i gang med beredskapsteam

 246. Skolesladder og sjikane spres via "Overhørt"-sider

 247. Viktig å følge opp nasjonale prøver

 248. Klart for nye beredskapsteam

 249. Hva gjør jeg med mobbingen?

 250. - Bruk Foreldreundersøkelsen!

 251. Oppsummering Foreldrekonferansen 2014

 252. Foreldre føler seg velkomne på skolen, men når ikke frem som tillitsvalgt

 253. Spekket og spennende Foreldrekonferanse

 254. Alt klart for Foreldrekonferansen 2014

 255. Glade for lærerløftet, men bekymret for voksentetthet

 256. Mobbing skjer i barnehagen

 257. Positive til lærerløft

 258. Foreldre må på banen i barnas digitale liv

 259. "Hele barnet hele løpet" - mobbing i barnehagen

 260. Bedre resultater med foreldrene på banen

 261. Meld deg på Foreldrekonferansen 2014!

 262. Snakk med barna om mobbing og lær dem empati

 263. Vaksne kan hindre mobbing på nett

 264. Lærerstreiken

 265. Velkommen til nytt skoleår!

 266. God sommar!

 267. Foreldre må reknast med for å hindre fråfall

 268. Beredskapsteam kan løse fastlåste mobbesaker

 269. Felles Foreldrekonferanse 2014

 270. Ny brosjyre om sykling til skolen

 271. Innspill til fremtidens skole

 272. – Flere voksne må inn i skolen

 273. Følg opp Elevundersøkinga!

 274. Foreldrene må koble seg på barnas digitale liv

 275. Ny rettleiar om barn i sosiale media

 276. FUG utfordret Stortingspolitikere

 277. Positivt med NY GIV-satsing på barnetrinnet

 278. Nyttig møte med samiske foreldre

 279. Nettvett for de yngste

 280. Elisabeth Staksrud vant Trygg Bruk-prisen 2014

 281. Uke Sex: Mer åpenhet – mindre fordommer

 282. Snakk sammen om viktige skolevalg!

 283. Beredskapsteam mot mobbing

 284. Foreldrestøtte scorer høyt

 285. FUGs 10 innspill mot mobbing

 286. 08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

 287. Gode tips til barnebursdagar og andre feiringar

 288. God jul og godt nytt år!

 289. – Raufoss har skjønt det!

 290. – Flott at skolen virker sosialt utjevnende

 291. – Kjemp for skolefrukten!

 292. FUG-foredrag i Latvia

 293. Bli med i undersøkelse om hjem-skole

 294. FUG skuffet over skolefrukt-kutt

 295. Oppsummering Foreldrekonferansen 2013

 296. – Skoleeier må sikre kvalitet og utvikling

 297. Foreldrene må settes i stand til å medvirke

 298. – Vi må være et vennlig gnagsår

 299. – Skjult mobbing kan ødelegge et helt liv

 300. Flott konferanseåpning

 301. Elisabeth på plass som ny FUG-leder

 302. Statsbudsjettet: Bra at kampen mot frafallet fortsetter

 303. Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

 304. Ny FAU-sending til skolane

 305. FUG-brev: Fem ønsker til politikerne

 306. Foreldrekonferansen 2013!

 307. Krav om belte i skolebuss

 308. FUG-leder i ny jobb

 309. – Mobbing ødelegger oss innvendig

 310. – Vi må samarbeide om vennskap

 311. Skolemat viktig for trivsel og læring

 312. Velkommen til nytt skoleår!

 313. Saman for vennskap

 314. Foreldre føler seg overhørt av rektor

 315. Foreldrekonferanse i oktober

 316. God sommar!

 317. – Skuffende effekt på utjevning

 318. – Tungrodd skolesystem

 319. FUG på høring om skolemat og helse

 320. Positiv styrking av skolehelsetjenesten

 321. Snakk med oss!

 322. FUG vil fjerne forberedt tema i muntlig

 323. Støre: FUGs forslag interessant

 324. FUG vil ha sunn og gratis skulemat

 325. Positive endringer for videregående

 326. Norges første «Hjertelig velkommen»-skole

 327. FUG på Twitter!

 328. Gratulerer, Kaja!

 329. – Viktig valg for fremtiden!

 330. Snakk om alkohol og vennskap i foreldremøtet

 331. Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

 332. Foreldrekonferansen 2013

 333. – Gledelig framgang!

 334. KS og FUG sammen om mobbeteam

 335. God jul!

 336. Liten bedring med Kunnskapsløftet

 337. – God dialog gir bedre læringsmiljø

 338. Oppsummering Foreldretinget 2012

 339. – Fokus på å være best stresser foreldre

 340. En skole for alle hjerner

 341. Sosiale medier viktig i foreldresamarbeid

 342. Foreldretinget er satt

 343. Klart for Foreldretinget!

 344. Statsbudsjettet: – Savner leksehjelp på ungdomstrinnet

 345. FUG positiv til 600 nye stillinger

 346. – Pappa må på banen!

 347. Foreldretinget er fullbooket

 348. Foreldre trenger digital kompetanse

 349. Her er programmet

 350. Meld deg på Foreldretinget!

 351. Kampanjen er i gang

 352. – Vi voksne er forbilder!

 353. Foreldremøter om vennskap

 354. FUG på kino!

 355. – Velkommen til nytt skoleår!

 356. SKAP dialog – 1. trinn

 357. Foreldretinget 2012 i oktober

 358. Foreldre må tas med i kampen mot frafall

 359. Kunnskapsløftet opprettholder sosiale skiller

 360. FUG vil ha leksehjelp på ungdomstrinnet

 361. FUG-møte i Bergen

 362. Ikke mindre mobbing

 363. Ny look på nett

 364. FUG vil ha sanksjoner

 365. FUG på plass på NKUL 2012

 366. Takk for innspill om lekser

 367. Klart for årets kampanje

 368. - Foreldre er en del av løsningen

 369. Kva meiner du om lekser?

 370. Hvordan snakke med barna under rettssaken

 371. Tilrettelegging av eksamen for berørte av 22. juli

 372. Seks utfordringer til politikerne

 373. Valgfag: karakterer og lokal forankring

 374. Midler til kulturtilbud

 375. – Leksehjelp må gis av pedagoger

 376. – Foreldre må tenke før de ytrer seg i sosiale medier

 377. Samarbeid på skoler med mange minoriteter

 378. Valg til videregående skole

 379. Fortsatt kamp mot mobbing

 380. Historisk dom i mobbesak

 381. Skal forske på hvem som fullfører yrkesfag

 382. FUG med klare budskap til Halvorsen

 383. Nytt FUG samlet til første møte

 384. Regionalt foreldreseminar

 385. Norsk skole - modell for framtidens utdanning

 386. FUG positiv til mer praktisk rettet ungdomsskole

 387. FUG gratulerer Karuss skole

 388. Christopher Beckham ny FUG-leder

 389. Takk for oss

 390. Nordisk prosjekt om lærerutdanningen

 391. 2011: Rekordmange spørsmål til FUG

 392. Kunnskapsministeren takket Loveleen Brenna

 393. FAU-utsendelse fra FUG

 394. Du er viktigere enn du tror

 395. Hva er en god rektor?

 396. Foreldrekonferansen er i gang

 397. Gratulerer, Malakoff!

 398. Flott innsats i Yrkes-VM

 399. Statsbudsjettet for 2012 er lagt frem

 400. Foreldrekonferansen er fullbooket

 401. Ungdomsskolen: Foreldre må bry seg!

 402. Foreldrekonferansen er fulltegnet

 403. Er du nyvalgt foreldrekontakt?

 404. Digital mobbing: Foreldre er rollemodeller

 405. Vil du være med i det nye FUG?

 406. Nytt prosjekt i nord om godt læringsmiljø

 407. Mobbing på nett – eit foreldreansvar

 408. Velkommen til nytt skoleår!

 409. Ufattelig og meningsløst

 410. Rekordmange foreldre ringer FUG

 411. Alle må bidra til et godt læringsmiljø

 412. Bli venn med oss!

 413. Med spent forventning....

 414. Sett mobbing på dagsorden i din kommune

 415. Elevundersøkelsen 2011: Fortsatt mobbing og diskriminering

 416. FUG deltar på digital lærerkonferanse

 417. Positivt med mer praksis i ungdomsskolen

 418. FUG er på Facebook!

 419. - Glad for fortsatt spesialopplæring

 420. Nytt nettsted for barnehageforeldre

 421. Barnas språk – minoritetsforeldrenes ansvar

 422. Foreldre må sette grenser for alkohol

 423. Facebook-side om ungdomsskolen

 424. Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

 425. Nasjonal konferanse om frafall i videregående

 426. Hvor er hjelpen når den trengs?

 427. Nytt mobbemanifest signert

 428. Hagaløkka skole fikk Benjaminprisen

 429. Brukerundersøkelsene er nå åpne

 430. Skolen må ta rasisme og antisemittisme på alvor

 431. Mange fortvilte foreldre i 2010

 432. - Skolen har hovedansvaret for barnas læring

 433. FUB advarer mot å lage barn i juleferien

 434. – Gledelig framgang i lesing

 435. Kaupanger skole fikk Dronning Sonjas skolepris

 436. FUB: Alle barn har rett til et verdig barnehagetilbud

 437. Elevundersøkelsen 2010: Motivasjon er viktig

 438. Nye filmer om hjem-skole-samarbeid

 439. Vellykket foreldrekonferanse

 440. Klart for Foreldrekonferansen

 441. FUB: Frykter kutt i barnehager

 442. Ønsker nytt Manifest mot mobbing

 443. Hvor er hjelpen når det trengs?

 444. NM i yrkesfag

 445. 01.10.10 FUB støtter kravet om økt faglig nivå hos barnehageansatte

 446. Trenger foreldre i ryggen

 447. Hjem-skole-konferanse i Rogaland

 448. – Ikke slipp barna på ungdomstrinnet

 449. Har du blitt innkalt til foreldremøte på din skole?

 450. Mange spørsmål om foreldreengasjement

 451. Nytt utvalg på plass

 452. Skolestart og samarbeid

 453. SKAP dialog

 454. Førsteinntaket til videregående

 455. Gode demokratikunnskaper hos norske elever

 456. Doktorgrad om samarbeid hjem skole

 457. Norske elever viser gode kunnskaper om demokrati

 458. Si din mening om SFO

 459. Utdanningsspeilet

 460. Gode skolebibliotek gir bedre læring

 461. Sommertid er flyttetid

 462. En for alle – alle for en

 463. mobbing.dubestemmer.no

 464. Foreldrene på banen!

 465. Nye FAU-medlemmer må skoleres

 466. IKT i utdanning og læring

 467. – For lite vekt på selve undervisningen

 468. Foreldre kan redusere mobbing

 469. Lekser – skolen og hjemmet

 470. Kunnskapsministeren ønsker dine innspill om lekser

 471. Den 1ne – folkemøte i Trondheim

 472. Dårlig inneklima er en dårlig investering på barnas framtid

 473. 3 av 10 norske skoler oppfyller ikke helsekrav

 474. Datoer for nasjonale prøver 2010

 475. Foreldresamarbeid - nå også i videregående opplæring!

 476. Hjelp til en sikker skolevei

 477. Invitasjon til å ta i bruk Olweus- og Zero-programmene

 478. Debatt om frafall i videregående

 479. Trygg bruk dagen: Digitale ferdigheter for alle skoleelever

 480. FUG har nytt telefonnummer!

 481. Benjaminprisen 2009 går til Skullerud skole i Oslo

 482. FUG gratulerer Stavanger kommune med skoleeierprisen!

 483. Den utfordrende samtalen – meld deg på!

 484. Godt nytt år!

Stopp mobbing - råd til foreldre (revidert i 2018)

Stopp mobbing 2018 forsideEit hefte med gode råd til foreldre om å hindre mobbing.


Mobbing er eit stort samfunnsproblem som berre kan løysast i fellesskap. Saman må vi hindre at mobbinga oppstår, og at ho held fram.

Dette heftet handlar om mobbing og rettar seg spesielt til foreldra. Her får du konkrete tips og råd til kva vi du kan gjere for å førebyggje og hindre mobbing. Heftet kan brukast i familien, i foreldremøte, på konferansetimar, i samarbeidet mellom foreldra og lærarane/skulen. 

 

Publikasjonen er omsett frå dansk og tilpassa norske forhold.

Last ned
12 sider, A5, PDF

STOPP mobbing (bokmål)
STOPP mobbing (nynorsk)
STOPP mobbing (nord-samisk)

Bisset givssideami! (davvisámegiella)

Les mer om skolemiljø og hvordan skape et godt skolemiljø

 

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring