Blant forslagene til opplæringslovutvalget er å overlate til kommunene og skolene å organisere skoeldemokrati. Dette har FUG reagert sterkt på. Medvirkning og skoledemokrati omtales i kapittel 19-23 i høringsnotatet, og i kapittel 2 i forslaget til ny opplæringslov.
 

Retten til spesialundervisning foreslås endret og delt i tre: individuell tilrettelagt opplæring, personlig assistanse, fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel. Individuelt tilrettelagt opplæring skal gis av pedagoger/lærere, det er en presisering som FUG er glad for, mens andre behov kan ivaretas av fagarbeidere, assistener o.l.

Andre forslag er å fjerne retten til leirskole, gi lovhjemmel for lekser, gi elever som har hatt opplæring i eller på samisk i grunnskolen rett til opplæring i samisk på videregående. Forslagene som FUG har reagert på kan du lese i høringssvaret vårt, du finner lenke nedenfor.

Her finner du opplæringslovutvalgets forslag.

Les hele høringssvaret fra FUG her.