Departementet foreslår at dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde frem til 1. november 2020. I stedet må elevene legge fram bekreftelse fra en forelder på at de er hjemme på grunn av sykdom. Myndige elever kan legge fram egenmelding.

Her kan du lese hele forslaget fra Kunnskapsdepartementet.

FUG syns forslaget er godt og har valgt å støtte forslaget uten merknader.