Blant punktene som behandles er ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser med spørsmål om negative relasjoner der enkeltelever navngis. Mobbekartleggingsmodellene Spekter og Innblikk har denne høsten vært oppe til debatt etter en rekke artikler i Dagsavisen. At elever oppfordres til å skrive ned navn på blant annet medelever som mobber har vært oppe til heftig debatt mellom ulike fagmiljøer. 

- Hvordan kan vi vite når kartleggingen fungerer? Hvem har rett? To steile fronter er bra å ha før man lager en løsning, men det er ikke noe godt tegn etter at løsningen for lengst er tatt i bruk, sa FUG-leder Marius Chramer til Dagsavisen 18. desember.  

- Burde allerede ha blitt gjort

FUGs innspill til KD er at det må gjøres en grundig juridisk og etisk vurdering av om ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser med spørsmål der enkeltelever navngis kan brukes i forebyggende skolemiljøarbeid.

- Dette arbeidet burde ha blitt gjort før undersøkelsene havnet på norske pulter og pc-er, konkluderte Chramer overfor Dagsavisen. 

Må legge til rette

I høringssvaret argumenterer Foreldreutvalget for grunnopplæringen også for at personopplysninger ikke nødvendigvis trengs for å gi elevene den opplæringen de har rett på. Skolene må uansett legge til rette for alle elevene som skolen får. 

Departementet foreslår et rettslig grunnlag for å innhente andre opplysninger om eleven som er relevant for elevens opplæring, men med et tilleggskrav om at eleven eller foreldrene må gi sin tillatelse. FUG støtter dette, og foreslår at opplysninger kan innhentes gjennom samtaler og møter der foreldre, styrer/pedagogisk leder og representant fra skolen er med. På den måten kan foresatte utdype eventuelle spørsmål skolen har, samtidig som de er trygge på hvilken informasjon skolen får fra barnehagen. Dette kan også gjøres ved overganger fra skole til skole.

Hele FUGs høringssvar finner du her

Høringsforslaget finner du her