Ut fra den spesielle skolesituasjonen vi opplevde i vår, så har denne høsten heldigvis vært mer normal de fleste steder i Norge, hvor vi selv med smitte i samfunnet har hatt lite eller ingen hjemmeundervisning. Her har regjeringa levert på sin lovnad om å prioritere barn og unge høyt. Det er enormt viktig for barn og unge å få gå på skolen og beholde sin normale hverdag.  Skolen er læringsarena nummer én, og for de fleste også en svært viktig sosial møteplass.

Vi i FUG bestemte oss tidlig for å finne ut av hvordan relasjonen hjem-skole fungerte under pandemien i vår. I vår omfattende undersøkelse avdekket vi urovekkende dårlig kontakt mellom hjemmet og skolen i de første tre ukene av hjemmeskolen. Selv om elever, lærere og foreldre gjorde sitt beste, så manglet vi i Norge en god beredskap og felles veileder for hvordan få til et best mulig samarbeide i slike situasjoner.

LES OGSÅ: 44 prosent av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen

Bedre beredt neste gang

Slik vi opplever det har pandemien virkelig understreket betydningen av foreldrerollen og for foreldremedvirkning i skolen. Vi må få på plass en god veileder for hjemmeskole slik at vi er enda bedre forberedt neste gang – ikke minst er det viktig å vite hvilke plattformer og digitale løsninger som skal brukes - og på hvilken måte dialogen mellom foreldre, elev og lærer skal foregå. Kriser og pandemier vil komme igjen og da trenger vi å ha en skikkelig beredskapsplan for å organisere hjemmeundervisning best mulig over tid.

FUG er et organ med løpende arbeid. I fjor ble det foretatt rundt 600 ulike rådgivninger. Vi er spente på hvor mange henvendelser vi har fått i år. Utvalget har møttes til sju utvalgsmøter og vi har kommet godt i gang med våre prioriterte saker fram til 2024. Vi har dedikert ressurspersoner for alle sakene og jobber målrettet videre. Arbeidet med å digitalisere våre informasjonsressurser og hjemmeside vil ha fullt fokus i det nye året. Vi vil styrke FUG for å bli enda bedre kjent og enda sterkere anerkjent som rådgivningsorgan for foreldre og foresatte. Vi har et svært hardtarbeidende og kompetent skolefaglig rådgivningsteam i sekretariatet. 

Vår viktigste sak

FUG desidert viktigste sak i 2021 vil være å sikre at skoledemokratiet sikres lovhjemmel i den nye opplæringsloven som behandles av Stortinget til våren. Vi har svært mange gode krefter med oss på laget, men vi vil stå løpet ut. 

LES OGSÅ: - Frykter pulverisering av foreldresamarbeidet med ny lov

Det er enormt viktig at vi ikke lager lover som forsterker de etablerte forskjellene ute i skole-Norge og vi bør ikke tukle med lovfesting av rådsorganene som de grunnarenaene for vår demokratiopplæring som de er.  Spesielt ikke når vi ser hva som skjer rundt oss i verden og i et land hvor vi nå er i gang med fagfornyelsen med nettopp demokrati og medborgerskap som tverrfaglige tema.

Åpne dører

Som leder i FUG er mitt håp for skoleåret 2021 først og fremst at skolene holdes åpne og at vi slipper hjemmeskole.

Vi må også få etablert en større anerkjennelse for skoleopplæringen av våre barn og unge. De ansatte i skolen har gjort en helt enestående innsats i år og fortjener en stor takk fra oss foreldre for den jobben de gjør hver dag! Takk også til alle våre samarbeidspartnere og til dere foreldre som står på som klassekontakter, i foreldrearbeidsutvalg, kommunale rådsorganer og involverer dere positivt for barn og unges skolegang på ulike vis.

Det en utfordring at mange av våre elever har mistet viktig spesialundervisning i år. Det er ikke lett å erstatte tapt tid for læring, men vi må forsøke å ta igjen etterslepet hver enkelt har krav på - så langt det lar seg gjøre. Jeg håper derfor på at det nye året vil gi mer penger til lærere, direkteinvesteringer fra staten til bedre skolebygg og at vi foreldre engasjerer oss enda sterkere i barnas skolehverdag. Det fortjener de!

Ta vare på hverandre i jula! Et nytt år er i emning og vi kan endelig se spor av sol og lys i mørketida.

Vi ønsker det alle velkommen!