Å føle vennskap betyr ikke at alle får en bestevenn, eller at hvert enkelt barn trenger å være bestevenn med alle, men alle skal behandle hverandre som venner og støtte hverandre.

Hvis skolen sørger for at alle barn kan utvikle vennskap og få leke med mange forskjellige barn, ikke bare de som kanskje er bestevenner fra før, blir barna kjent med hverandre og får mer omsorg for hverandre. Dette skaper et bedre skolemiljø og bedre læring. Derfor må lærerne og skolen daglig jobbe med inkludering og la barna være med og skape sitt eget skolemiljø gjennom aktiviteter og diskusjoner om hvordan man kan være en god venn.

Samarbeid mellom skolen og foreldrene er viktig. Når barna vet at læreren og foreldrene kjenner hverandre og ønsker at elevene skal ha det best mulig på skolen, blir hverdagen tryggere for barna. Da blir det lettere å si fra hvis man ikke har det bra, eller hvis man ikke synes klassemiljøet fungerer.