Å føle vennskap betyr ikke at alle har en bestevenn, eller at alle trenger å være bestevenn med alle, men alle skal behandle hverandre som venner og støtte hverandre.

Hvis skolen legger til rette for at alle elevene kan utvikle vennskap og ha kontakt med mange forskjellige medelever, ikke bare de som kanskje kjenner fra før, blir elevene kjent med hverandre og får mer omsorg for hverandre. Dette skaper et bedre skolemiljø og bedre læring. Derfor må lærerne og skolen daglig jobbe med inkludering og la elevene være med og skape sitt eget skolemiljø gjennom aktiviteter og diskusjoner om hvordan man kan være en god venn.

Samarbeid mellom skolen og foreldrene er viktig. Når ungdommene vet at læreren og foreldrene kjenner hverandre og ønsker at elevene skal ha det best mulig på skolen, blir hverdagen tryggere for dem. Da blir det lettere å si fra hvis man ikke har det bra, eller hvis man ikke synes klassemiljøet fungerer.