Alle barn har behov for å føle at de hører til i et miljø, en gruppe, en klasse, en skole, en familie og blant venner. Både skolen og foreldrene har ansvar for at barn føler tilhørighet.

Å bli inkludert handler om å få være med i det sosiale fellesskapet. Barn på skolen må få lære å ta vare på hverandre og inkludere hverandre i lek. De må lære å ikke utøve skjult eller direkte mobbing som gjør at noen føler seg utestengt eller ikke får mulighet til å være med i det sosiale fellesskapet. 

Les om retten til å høre til i en klasse/gruppe.

Denne definisjonen av mobbing, som FUG anbefaler, viser hvor viktig inkludering er:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. 

Lund, Helgeland, Kovac, 2017

Les om Hva er mobbing?

Skolens ansvar

Foreldrenes ansvar

Foreldre må være inkluderende og bidra til at barna i en klasse/gruppe kjenner at de hører til. Når foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn, er det lettere å snakke om småting og skolemiljøet og å veilede barna når de er på besøk hos hverandre.

Slik kan du som forelder bidra til et godt klassemiljø:

 • Inviter venner/klassekamerater hjem
 • Inkluder i feiringer
 • Delta i sosiale aktiviteter og på foreldremøter
 • Meld deg som klasse-/foreldrekontakt og foreldrerepresentant i FAU og andre utvalg
 • Snakk positivt om og med andre både hjemme og på nett
 • Vær en god rollemodell

Skap tilhørighet sammen!

Når skolen og foreldrene samarbeider, er det lettere for barna å leke og inkludere hverandre og gjøre skolemiljøet trygt.

 • Snakk om trivsel og hvordan man kan samarbeide, på foreldremøte
 • Snakk om trivsel i utviklingssamtalene
 • Organiser vennegrupper og sosiale arrangementer mellom elevene og foreldrene
 • Arranger felles aktiviteter gjennom skolemiljøutvalget (SMU) og FAU og samarbeid med elevrådet
 • Etabler foreldrenettverk