På Lektorlagets debatt om lærernes kompetanse 13. august var FUG-leder Gunn Iren Müller invitert med for å kommentere funn fra en undersøkelse de har utført.

Undersøkelsen Respons Analyse har gjort for Lektorlaget viser at det er liten åpenhet om lærernes kompetanse på skolenes nettsider, og at fagkompetansen hos lærerne heller ikke blir brukt på mange skoler.  

En gjennomgang av videregående skolers nettsider viser store variasjoner, fra en full CV til bare navnet på læreren.

Gunn Iren Müller i debatt hos Lektorlaget

Må få åpenhet

- Dette må vi ha større åpenhet om. Vi vil synliggjøre den kompetansen lærerne har og foreldrene og andre har krav på å få vite dette, sa leder i Lektorlaget, Rita Helgesen.
 
Hun mener i tillegg at lærerne med spesifikk fagkompetanse må få undervise i disse fagene på skolen og ikke andre lærere som mangler slik kompetanse. Dette skjer ofte i dag av ulike årsaker, som økonomi og timefordeling.
 
- Vi vet om lærere med master i mat og helse som ikke får undervise i faget sitt; i stedet bruker skolen en med erfaring fra gatekjøkken, sa hun.
 
Lektorlaget mener også at det generelt bør være høyere kompetansekrav til lærere som underviser i fag. Fra 80-tallet har kravene blitt redusert kraftig. 

Debatt med Lektorlaget Arendal
Foto: FUG

Foreldre vet ikke

FUG-leder Gunn Iren Müller bekreftet at den manglende åpenheten om lærerkompetanse er ukjent for de fleste foreldre. 

- Dette var noe jeg ikke kjente til. Vi er jo opptatt av at barna våre skal få ha god kvalitet i undervisningen. Større åpenhet er noe vi absolutt støtter! 
 
- Samtidig handler det også for de aller yngste om å oppleve trygghet i klassen og på skolen i første fase. Da spiller kanskje ikke fagkompetansen til læreren først og fremst inn, med unntak av hvis det må settes inn tiltak for tidlig innsats. Da må det i så fall gjøres en avveining, sa hun. 
 
Helgesen mener det ikke er et enten eller for læreren å kunne gi elevene trygghet og å ha fagkvalifikasjoner. Lektorlaget mener det er ille at denne kompetansen ikke kommer elevene til gode. Det sier FUG-lederen seg enig i. 
 
Med i debatten var også Nina Sandberg (Ap) fra Stortingets Utdanningskomité og Haagen Poppe (H), fylkestings- og ordførerkandidat i Arendal. Også for dem var mangel på åpenhet en ny vinkling.

Gøril B. Lyngstad og Terje Skyvulstad
(Foto: FUG)

Debatt om skolemiljø

- Det er tøft å være “den vanskelige” forelderen. Ofte kjenner de seg maktesløse i mobbesaker. På et eller annet tidspunkt spør de seg: “Er vi gale? “
 
Slik innledet mobbeombudet i Hordaland, Mari-Kristine Morberg, på seminar om skolemiljø og hjem-skolesamarbeid 15. august. I panelet satt også FUGs seniorrådgiver Gøril B. Lyngstad.
 
Lyngstad sa at av de ca. 500 henvendelsene FUG får fra foreldre og andre hvert år, gjelder ca. halvparten dårlig kommunikasjon med skolen. Svært ofte handler det om mobbing eller dårlig skolemiljø.
 
- Foreldre forteller oss at når de tar opp problemer får de ofte som svar fra skolen at alt er greit, men så erfarer de at det ikke stemmer. Barnet er kanskje med på fotballbanen, men får aldri ballen. Og hva med den ringen barnet tilsynelatende står i som sakte med sikkert snevrer seg inn?
 
Da øker bekymringen hos foreldre, og de blir kanskje foreldre “brysomme”, sa hun blant annet.

Se hele saken om skolemiljø på nettsiden vår.

FUG på PMM-stand i Arendal
(Foto: FUG)

Sammen mot mobbing

I et fullsatt Arendal var standen til Partnerskap mot mobbing godt besøk gjennom hele uka. Både FUB og FUG hadde sin tørn som standvakt, og mange skolebarn, foreldre og lærerer stakk bortom. da 
 
- Kan vi få vennskapsbånd? var gjengangerspørsmålet til FUG-leder Gunn Iren Muller og seniorrådgiver Gøril B. Lyngstad som knyttet villig vekk bånd på både barn og voksne. 
 
Alle fikk med seg et ekstra bånd til å gi til en venn samt materiell med tips til foreldre og politikere om å være gode rollemodeller og å bidra til mobbeforebygging.

Jan Tore Sanner knytter vennskapsbånd
Foto: FUG

Foreldre er viktige

 - Foreldre spiller en viktige rolle for egne barn og for skolemiljøet, sa kunnskaps- og integrerigsminsiter Jan Tore Sanner som besøker standen da FUB hadde vakt.
 
- Det er viktig at foreldre og lærerne møtes jevnlig. Skolen må skape en atmosfære som gjør at foreldre våger å ta opp alle typer spørsmål. Samtidig må også foreldrene respektere skolenes regler og rutiner, sa han.

Regjeringen og kunnskapsdepartementet er selv med blant de 12 partnerne i Partnerskap mot mobbing. Følger gjerne partnerskapet også på Facebook!

Gunn Iren og jenter med vennskapsbånd
(Foto: FUG)